ทำไมต้อง ตรวจบ้านประจำปี ?

บ้านก็เหมือนกับร่างกายของคน มีการเสื่อมสภาพของระบบต่างๆ การตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี ก็เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาจากการเสื่อมสภาพนั้น ซึ่งบ้านก็ควรได้รับการ "ตรวจบ้านประจำปี" ด้วยเช่นกัน

ได้รู้ถึงสาเหตุ !

ทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการ ตรวจบ้าน หรือตรวจส่วนพักอาศัยมาอย่างยาวนาน พบเจอปัญหาเกี่ยวกับบ้านมาหลายรูปแบบ ทำให้มีความชำนาญในการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาต่างๆ ของบ้านได้อย่างถูกต้อง และตรงจุดที่สุด

เราคือวิศวกรผู้เชียวชาญด้านงาน รับตรวจบ้าน รับออกแบบบ้าน และรับคุมงานก่อสร้าง

ความสบายใจ !

วิศวกรมืออาชีพ และทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทำให้ทราบถึงปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ และได้รับการแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องตามมาตรฐาน สามารถอยู่อาศัยด้วยความสบายใจ ไร้ความกังวลหลังจาก ตรวจบ้านประจำปี

เราคือมืออาชีพโดยตรงด้านงาน รับตรวจบ้าน รับออกแบบบ้าน และรับคุมงานก่อสร้าง

รู้เท่าทัน และป้องกัน !

วิศวกรมีความชำนาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับบ้านพักอาศัย จึงมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากการตรวจสอบที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน ทำให้สามารถรู้เท่าทัน วิธีการแก้ไข และวิธีการป้องกันปัญหาอย่างถูกต้อง และยั่งยืน

ตรวจบ้านประจำปี

เราคือ FIRM ให้บริการรับตรวจบ้าน รับออกแบบบ้าน และรับคุมงานก่อสร้าง

รู้ทัน ป้องกัน และแก้ไข ระหว่างอยู่อาศัย

เพื่อความสะบายใจ และความปลอดภัยของคุณ ให้บ้านของคุณตอบสนองการใช้งาน และอยู่กับคุณไปอีกนาน

ตรวจสอบระหว่างอยู่อาศัย

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบต่างๆ ของบ้านที่ผ่านการใช้งาน และการอยู่อาศัยแล้ว เพื่อประเมินความพร้อมในการใช้งาน ตรวจสอบหาจุดบกพร่อง วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา แนะนำวิธีการแก้ไขที่ถูกต้อง รวมถึงวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำเดิมอีก

ตรวจสอบโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

ตรวจสอบโดยทีมวิศวกรมืออาชีพที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางในทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการก่อสร้าง และระบบต่างๆ ในบ้านพักอาศัย เพื่อการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินผลที่ถูกต้อง แม่นยำ ได้มาตรฐานตามหลักวิชาชีพ

ตรวจสอบพร้อมรายงานผล

ตรวจสอบอย่างเป็นระบบอย่างมืออาชีพ และรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรฐานวิศวกรรม ทำให้สามารถเข้าใจสถานะภาพรวม ความพร้อมในการใช้งานของระบบต่างๆ ในบ้าน รู้ปัญหาที่เกิดขึ้น และอาจเกิดขึ้นก่อนที่จะบานปลาย และได้ทราบถึงวิธีการแก้ไข และแนวทางป้องกันปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิศวกรรม

ตรวจสอบ และแก้ไขตรงจุด

ตรวจสอบทีมงานวิศวกรมืออาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับบ้านพักอาศัย จึงได้รับผลการตรวจสอบเฉพาะทางที่ตรงจุด ถูกต้อง แม่นยำ และเหมาะสม ได้รับคำแนะนำวิธีการแก้ไขสาเหตุอย่างตรงจุด ไม่ทำให้ปัญหาบานปลาย และช่วยป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ หรือปัญหาต่อเนื่องขึ้นมาใหม่อย่างมีประสิทธิภาพโดยวิศวกรสหวิชาชีพ

 ให้เราช่วยประเมินราคา

บอกความต้องการของคุณให้เรา แล้วเราจะรีบติดต่อกลับไปโดยเร็วที่สุด

BLOG

ความรู้ต่างๆจาก FIRM การควบคุมงานก่อสร้าง การออกแบบบ้าน และการตรวจรับบ้าน