สอบถามรับตรวจบ้านและคอนโด  062-797-4448

สอบถามรับตรวจบ้านและคอนโด

062-797-4448

ตรวจบ้านชลบุรี และระยอง

ขยายขอบเขตการให้บริการตรวจรับบ้านจาก FIRM

มาตรฐานเดียวกัน

ไม่ว่าบ้านของคุณจะเล็ก หรือใหญ่ จะเก่า จะใหม่ เป็นบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม หรือคอนโดมิเนียม เราจะใช้มาตรฐานเดียวกันในการตรวจสอบ มาตรฐานนั้น คือ มาตรฐานของ FIRM ภายใต้มาตรฐานการตรวจสอบทางวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม

เราคือวิศวกรผู้เชียวชาญด้านงาน รับตรวจบ้าน รับออกแบบบ้าน และรับคุมงานก่อสร้าง
เราคือวิศวกรผู้เชียวชาญด้านงาน รับตรวจบ้าน รับออกแบบบ้าน และรับคุมงานก่อสร้าง

ตรวจโดยมืออาชีพ

ตรวจโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ และทีมผู้ช่วยที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์โดยตรง ใช้กระบวนตรวจสอบตามหลักวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม ภายใต้การดูแล และวิเคราะห์ผลการตรวจสอบจากทีมสถาปนิก และวิศวกรทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย กำกับการดูแลโดยวิศวกร ระดับสามัญ

ทำความรู้จักกับเรา https://www.facebook.com/wefirm

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องจ่ายค่าเดินทาง แต่ได้รับการตรวจสอบอย่างมีคุณภาพจากทีมวิศวกรมืออาชีพ

หมายเหตุ. ไม่มีค่าเดินทางในการตรวจครั้งที่ 1 เท่านั้น

เราคือวิศวกรผู้เชียวชาญด้านงาน รับตรวจบ้าน รับออกแบบบ้าน และรับคุมงานก่อสร้าง
เราคือวิศวกรผู้เชียวชาญด้านงาน รับตรวจบ้าน รับออกแบบบ้าน และรับคุมงานก่อสร้าง

พร้อมรายงานการตรวจ

สรุปผลการตรวจที่หน้างานโดยวิศวกรมืออาชีพ ชี้แจงผลการตรวจ และสรุปแนวทางแก้ไขร่วมกับเจ้าของบ้าน และตัวแทนโครงการ จัดทำรูปเล่มรายงานตรงจุด เข้าใจง่าย มีมาตรฐาน ช่วยให้การแก้ไข เก็บงาน เป็นไปอย่างราบรื่น และเรียบร้อย

เครื่องมือการตรวจครบครัน

ดำเนินการในรูปแบบบริษัท ตรวจสอบตามมาตรฐานวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม โดยใช้เครื่องมือการตรวจสอบที่ทันสมัย เป็นที่ยอมรับ มีมาตรฐาน แม่นยำ และครบครันที่สุด สำหรับการตรวจสอบที่พักอาศัย เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ผลการตรวจสอบโดยวิศวกรมืออาชีพ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านที่อยู่อาศัย ไม่ใช่ Freelance

เราคือวิศวกรผู้เชียวชาญด้านงาน รับตรวจบ้าน รับออกแบบบ้าน และรับคุมงานก่อสร้าง

เพราะบ้านของคุณนั้นสำคัญ

ให้มืออาชีพช่วยคุณ

ทีมตรวจบ้านมืออาชีพ ตรวจสอบด้วยอุปกรณ์และวิธีการที่มีมาตฐาน