สอบถามรับตรวจบ้านและคอนโด  062-797-4448

สอบถามรับตรวจบ้านและคอนโด

062-797-4448

ตรวจบ้านชลบุรี และระยอง

ขยายขอบเขตการให้บริการตรวจรับบ้านจาก FIRM

มาตรฐานเดียวกัน

ไม่ว่าบ้านของคุณจะเล็ก หรือใหญ่ จะเก่า จะใหม่ เป็นบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม หรือคอนโดมิเนียม เราจะใช้มาตรฐานเดียวกันในการตรวจสอบ มาตรฐานนั้น คือ มาตรฐานของ FIRM ภายใต้มาตรฐานการตรวจสอบทางวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม

เราคือวิศวกรผู้เชียวชาญด้านงาน รับตรวจบ้าน รับออกแบบบ้าน และรับคุมงานก่อสร้าง
เราคือวิศวกรผู้เชียวชาญด้านงาน รับตรวจบ้าน รับออกแบบบ้าน และรับคุมงานก่อสร้าง

ตรวจโดยมืออาชีพ

ตรวจโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ และทีมผู้ช่วยที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์โดยตรง ใช้กระบวนตรวจสอบตามหลักวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม ภายใต้การดูแล และวิเคราะห์ผลการตรวจสอบจากทีมสถาปนิก และวิศวกรทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย กำกับการดูแลโดยวิศวกร ระดับสามัญ

ทำความรู้จักกับเรา https://www.facebook.com/wefirm

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องจ่ายค่าเดินทาง แต่ได้รับการตรวจสอบอย่างมีคุณภาพจากทีมวิศวกรมืออาชีพ

หมายเหตุ. ไม่มีค่าเดินทางในการตรวจครั้งที่ 1 เท่านั้น

เราคือวิศวกรผู้เชียวชาญด้านงาน รับตรวจบ้าน รับออกแบบบ้าน และรับคุมงานก่อสร้าง
เราคือวิศวกรผู้เชียวชาญด้านงาน รับตรวจบ้าน รับออกแบบบ้าน และรับคุมงานก่อสร้าง

ส่งรายงานหลังตรวจทันที!! พร้อมสถิติรายการแก้ไข

เรามุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพของการจัดทำรายงานการตรวจบ้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเจ้าของบ้านมากที่สุด และทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าใจรายการให้ตรงกัน แก้ไขงานได้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เราพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อที่จะสามารถส่งรายงานการตรวจได้ทันทีหลังการตรวจให้โครงการสามารถติดตามแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว และสามารถทราบภาพรวมของรายการทั้งหมดผ่านสถิติรายการแก้ไข นำเสนอในรูปแบบกราฟที่เข้าใจง่าย ทำให้สามารถทราบจำนวนรายการแก้ไขในแต่ละหมวดได้โดยใช้เวาลาไม่นาน รวมถึงสามารถเปรียบเทียบรายการก่อนเก็บงาน และหลังเก็บงานได้ ทำให้สามารถประเมินสถานะความพร้อมเข้าอยู่อาศัยได้ทันที

เราได้พัฒนาระบบการจัดทำรายงานที่ล้ำสมัย สามารถจัดทำรายงานผลการตรวจสอบออกมาได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น การแชร์ข้อมูลผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ ที่ช่วยให้ทีมงานสามารถจัดระบบการทำรายงาน และตรวจสอบความถูกต้องของรายงานโดยวิศวกรผู้ควบคุมสามารถตรวจสอบได้ทันที ตั้งแต่อยู่บ้านของคุณลูกค้า ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการรอรายงานนานอีกต่อไป

 

สถิติรายการแก้ไข เป็นภาพรวมของรายการแก้ไขทั้งหมด นำเสนอในรูปแบบกราฟหรือแผนภูมิที่เข้าใจง่าย ทำให้สามารถทราบจำนวนรายการแก้ไขในแต่ละหมวดได้โดยใช้เวลาไม่นาน รวมถึงสามารถเปรียบเทียบรายการก่อนเก็บงาน และหลังเก็บงานได้ทันที ช่วยให้สามารถประเมินประสิทธิภาพการทำงาน หรือแก้ไขงานของทีมช่างโครงการได้

รายงานรูปแบบใหม่ที่สามารถเลือกแสดงผลรายการแก้ไขได้ตามที่ต้องการ เช่น รายการที่ "ผ่าน" "ไม่ผ่าน" รายการแก้ไขตามห้องต่างๆ รายการแก้ไขตามประเภทของงาน ให้สามารถวางแผนจัดการกับรายการแก้ไขได้ดีมากขึ้น

ระบบการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ และการจัดทำรายงานผ่านแอพพลิเคชั่น ทำให้คุณลูกค้าสามารถตรวจสอบผลการตรวจ และเสนอคำแนะนำเพิ่มเติมให้กับวิศวกร และทีมผู้จัดทำรายงานได้แบบทันที ทุกที่ ทุกเวลา ทำให้หมดปัญหาเรื่องการรอคอยรายงานผลการตรวจที่ยาวนาน อีกทั้งยังช่วยให้คุณลูกค้าได้มีส่วนร่วม และได้ผลการตรวจสอบบ้านตรงตามความต้องการ และมาตรฐานการก่อสร้างอย่างแท้จริง

สามารถทราบรายการแก้ไขที่มีความสำคัญได้จากรายงานในหมวด Main Defect รายการแก้ไขจะระบุระดับความรุนแรง ทำให้สามารถทราบได้ทันทีว่า รายการแก้ไขแต่ละรายการมีความรุนแรงอยู่ระดับใดตามมาตรฐานงานก่อสร้าง ช่วยให้เจ้าของบ้าน และทีมโครงการสามารถวางแผนการทำงาน และการตรวจสอบมีระบบมากขึ้น

สรุปผลการตรวจทุกระบบของบ้านทั้งหลัง ในรูปแบบตารางเข้าใจง่าย ทำให้สามารถรู้รายการตรวจสอบ ความพร้อมในการใช้งาน และความสมบูรณ์ของแต่ละระบบได้ อีกทั้งยังมีการชี้แจงปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นที่ขัดขวางการตรวจสอบ รวมถึงคำแนะนำที่มีประโยชน์จากวิศวกร ทำให้เข้าใจสภาพของบ้านโดยรวมได้ก่อนตัดสินใจรับโอนบ้าน

เครื่องมือการตรวจครบครัน

ดำเนินการในรูปแบบบริษัท ตรวจสอบตามมาตรฐานวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม โดยใช้เครื่องมือการตรวจสอบที่ทันสมัย เป็นที่ยอมรับ มีมาตรฐาน แม่นยำ และครบครันที่สุด สำหรับการตรวจสอบที่พักอาศัย เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ผลการตรวจสอบโดยวิศวกรมืออาชีพ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านที่อยู่อาศัย ไม่ใช่ Freelance

เราคือวิศวกรผู้เชียวชาญด้านงาน รับตรวจบ้าน รับออกแบบบ้าน และรับคุมงานก่อสร้าง

เพราะบ้านของคุณนั้นสำคัญ

ให้มืออาชีพช่วยคุณ

ทีมตรวจบ้านมืออาชีพ ตรวจสอบด้วยอุปกรณ์และวิธีการที่มีมาตฐาน