ติดต่อสอบถามออกแบบบ้าน  0628520330

ติดต่อสอบถามออกแบบบ้าน

0628520330

 เติมเต็มความฝัน และความต้องการของคุณด้วยบริการออกแบบบ้านจากเรา

ออกแบบบ้าน !

ออกแบบบ้าน เริ่มต้น!!

2x,xxx บาท

ออกแบบและPre-construction
- แบบก่อสร้าง ที่ได้รับการเซ็นรับรองโดยวิศวกร/สถาปนิก
- รายการปริมาณวัสดุ (BOQ.)
- แผนงานก่อสร้าง
- รายการสเปควัสดุ/รายการประกอบแบบ
- จัดหา เปรียบเทียบ และต่อรองราคากับผู้รับเหมา
- เอกสารสัญญาก่อสร้าง และเอกสารประกอบสัญญา
- จัดประชุมเพื่อวางแผน ชี้แจง และสรุปแนวทางการก่อสร้างตามแบบก่อสร้าง ก่อนผู้รับเหมาเริ่มงานก่อสร้าง
- ดำเนินการขออณุญาตก่อสร้างฟรี  *ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

จัดการ ก่อนการก่อสร้าง

ด้วยบริการ ด้วยบริการ pre-construction จากเรา ให้คุณไม่เสียเปรียบในการคัดเลือกผู้รับเหมา

มากกว่าแค่ออกแบบ !

ช่วยคุณจัดการได้มากกว่าแค่ออกแบบ

   ช่วยคุณหาผู้รับเหมา

... ทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์การทำงานด้านงานก่อสร้างมาอย่างยาวนาน มีการเก็บข้อมูลของผู้รับเหมา และช่างเฉพาะทางในสายงานต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้คุณมีตัวเลือกเกี่ยวกับผู้รับเหมามากขึ้น และมั่นใจได้ว่าจะได้ผู้รับเหมาที่ดี และมีมาตรฐานจากการคัดสรรจากเรา

   ช่วยคุณควบคุมค่าใช้จ่าย

... ทีมงานวิศวกรมืออาชีพ ทำให้มีข้อมูลราคากลางที่อ้างอิงจากหน่วยงานต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ ร่วมกับประสบการณ์ทางด้านการถอดแบบ และประมาณราคาโดยเฉพาะ ด้วยการตรวจสอบจากเรา คุณจึงมั่นใจได้ว่ารายการต่างๆ ที่คุณต้องจ้างผู้รับเหมา คุณจะได้รับราคาที่เป็นธรรม ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างแน่นอน

 

   ช่วยคุณต่อรอง

... สบายใจมากกว่า ด้วยการให้ทีมงานวิชาชีพเฉพาะด้านจัดการเกี่ยวกับการเตรียมงานก่อสร้างแทนคุณ คุณจะได้รับบริการที่มีมาตรฐาน ขั้นตอนชัดเจนตามหลักวิชาชีพ สามารถต่อรอง และประสานงานกับผู้รับเหมา เพื่อให้งานก่อสร้างที่จะเกิดขึ้นดำเนินไปโดยราบรื่น และแน่นอนว่าคุณจะได้รับการปกป้องผลประโยชน์ด้านงานก่อสร้างอย่างเหมาะสมที่สุดจากทีมของเรา

 

   ช่วยคุณจัดการสัญญา

... สัญญางานก่อสร้าง และเอกสารประกอบทั้งหมดที่จะทำให้งานก่อสร้างมีมาตรฐาน จะถูกจัดเตรียมไว้ให้คุณไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเรียบร้อย พร้อมทั้งการให้คำแนะนำที่มาที่ไป ความเชื่อมโยง ประโยชน์ และความสำคัญของเอกสารทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ทีมงานมืออาชีพของเราจะช่วยให้คุณพร้อมที่สุดก่อนจะดำเนินการทำสัญญาก่อสร้างกับผู้รับเหมา

ออกแบบบ้านใหม่ ไม่ใช่เรื่องไกลตัว

ด้วยทีมออกแบบมืออาชีพ

ออกแบบบ้านที่เหมาะสมกับคุณ และครอบครัว 

UNIVERSAL DESIGN เพื่อความสะดวกสบายของคนทุกวัย

ออกแบบบ้านใหม่สำหรับผู้สูงอายุ 

ออกแบบบ้านจากความต้องการ

ความเชี่ยวชาญที่เกิดจากการเรียนรู้ และสั่งสมประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างบ้านและ ออกแบบบ้าน โดยเฉพาะ ทีมวิศวกร และสถาปนิกของ FIRM จึงสามารถรับทราบ และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบ้านที่คุณต้องการได้อย่างไม่ตกหล่น เพื่อนำมาคิด วิเคราะห์ผ่านกระบวนการทางวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม เพื่อสังเคราะห์ให้เกิดแบบบ้านที่ตรงกับรูปแบบความต้องการของคุณ ในทุกฟังก์ชัน และบ่งบอกเอกลักษณ์ความเป็นตัวคุณบนพื้นที่ใช้สอยทุกตารางเมตร

บทความ " ทำไมควรออกแบบบ้าน ? "

ควบคุมงบประมาณงานก่อสร้างได้

ความรู้ และประสบการณ์ในด้านงานก่อสร้างบ้าน และ ออกแบบบ้าน มาอย่างยาวนาน ทีมวิศวกร และสถาปนิกของ FIRM จึงมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของวัสดุ และวิธีการก่อสร้างเป็นอย่างดี มีความสามารถในการเลือกสรรวัสดุ และวิธีการก่อสร้างระบุลงในแบบก่อสร้างให้คุณได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม ภายใต้งบประมาณที่คุณต้องการ

รับออกแบบบ้านสองชั้น และรถจอด

 

ควบคุมตั้งแต่

ออกแบบบ้าน

 

ถึงส่งมอบ

ด้วยบริการควบคุมงานก่อสร้างจากเรา

 ให้เราประเมินค่าออกแบบบ้านให้คุณ

บอกความต้องการของคุณให้เรา แล้วเราจะรีบติดต่อกลับไปโดยเร็วที่สุด

หรือ คุยกับวิศวกรของเรา

ให้วิศวกรของเราได้ช่วยคุณตอบข้อสงสัยต่างๆ หรือติดต่อเพื่อขอดูแฟ้มผลงานจากเราเพิ่มเติม

Blog

ความรู้ต่างๆจาก FIRM การควบคุมงานก่อสร้าง การออกแบบบ้าน และการตรวจรับบ้าน