ตรวจบ้านและคอนโด  062-797-4448

ตรวจบ้านและคอนโด

062-797-4448

ตรวจบ้านอย่างมีมาตรฐาน

ดำเนินการโดยวิศวกร

จองคิวตรวจบ้าน
ล่วงหน้า 1 สัปดาห์
รับทันทีส่วนลด 1,000 บาท

โปรโมชั้น ตรวจบ้าน จากเรา

ตรวจบ้านชลบุรี และระยอง

ไม่มีค่าเดินทาง* ด้วยมาตฐานที่เหมือนกัน

*ในช่วงวันเสาและอาทิตย์

ส่งรายงานหลังตรวจทันที!! พร้อมสถิติรายการแก้ไข

เรามุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพของการจัดทำรายงานการตรวจบ้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเจ้าของบ้านมากที่สุด และทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าใจรายการให้ตรงกัน แก้ไขงานได้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เราพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อที่จะสามารถส่งรายงานการตรวจได้ทันทีหลังการตรวจให้โครงการสามารถติดตามแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว และสามารถทราบภาพรวมของรายการทั้งหมดผ่านสถิติรายการแก้ไข นำเสนอในรูปแบบกราฟที่เข้าใจง่าย ทำให้สามารถทราบจำนวนรายการแก้ไขในแต่ละหมวดได้โดยใช้เวาลาไม่นาน รวมถึงสามารถเปรียบเทียบรายการก่อนเก็บงาน และหลังเก็บงานได้ ทำให้สามารถประเมินสถานะความพร้อมเข้าอยู่อาศัยได้ทันที

เราได้พัฒนาระบบการจัดทำรายงานที่ล้ำสมัย สามารถจัดทำรายงานผลการตรวจสอบออกมาได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น การแชร์ข้อมูลผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ ที่ช่วยให้ทีมงานสามารถจัดระบบการทำรายงาน และตรวจสอบความถูกต้องของรายงานโดยวิศวกรผู้ควบคุมสามารถตรวจสอบได้ทันที ตั้งแต่อยู่บ้านของคุณลูกค้า ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการรอรายงานนานอีกต่อไป

 

สถิติรายการแก้ไข เป็นภาพรวมของรายการแก้ไขทั้งหมด นำเสนอในรูปแบบกราฟหรือแผนภูมิที่เข้าใจง่าย ทำให้สามารถทราบจำนวนรายการแก้ไขในแต่ละหมวดได้โดยใช้เวลาไม่นาน รวมถึงสามารถเปรียบเทียบรายการก่อนเก็บงาน และหลังเก็บงานได้ทันที ช่วยให้สามารถประเมินประสิทธิภาพการทำงาน หรือแก้ไขงานของทีมช่างโครงการได้

รายงานรูปแบบใหม่ที่สามารถเลือกแสดงผลรายการแก้ไขได้ตามที่ต้องการ เช่น รายการที่ "ผ่าน" "ไม่ผ่าน" รายการแก้ไขตามห้องต่างๆ รายการแก้ไขตามประเภทของงาน ให้สามารถวางแผนจัดการกับรายการแก้ไขได้ดีมากขึ้น

ระบบการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ และการจัดทำรายงานผ่านแอพพลิเคชั่น ทำให้คุณลูกค้าสามารถตรวจสอบผลการตรวจ และเสนอคำแนะนำเพิ่มเติมให้กับวิศวกร และทีมผู้จัดทำรายงานได้แบบทันที ทุกที่ ทุกเวลา ทำให้หมดปัญหาเรื่องการรอคอยรายงานผลการตรวจที่ยาวนาน อีกทั้งยังช่วยให้คุณลูกค้าได้มีส่วนร่วม และได้ผลการตรวจสอบบ้านตรงตามความต้องการ และมาตรฐานการก่อสร้างอย่างแท้จริง

สามารถทราบรายการแก้ไขที่มีความสำคัญได้จากรายงานในหมวด Main Defect รายการแก้ไขจะระบุระดับความรุนแรง ทำให้สามารถทราบได้ทันทีว่า รายการแก้ไขแต่ละรายการมีความรุนแรงอยู่ระดับใดตามมาตรฐานงานก่อสร้าง ช่วยให้เจ้าของบ้าน และทีมโครงการสามารถวางแผนการทำงาน และการตรวจสอบมีระบบมากขึ้น

สรุปผลการตรวจทุกระบบของบ้านทั้งหลัง ในรูปแบบตารางเข้าใจง่าย ทำให้สามารถรู้รายการตรวจสอบ ความพร้อมในการใช้งาน และความสมบูรณ์ของแต่ละระบบได้ อีกทั้งยังมีการชี้แจงปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นที่ขัดขวางการตรวจสอบ รวมถึงคำแนะนำที่มีประโยชน์จากวิศวกร ทำให้เข้าใจสภาพของบ้านโดยรวมได้ก่อนตัดสินใจรับโอนบ้าน

เอกสารการรับตรวจบ้าน
รับตรวจบ้านโดยวิศวกรและสถาปนิก

เราตรวจสอบโดยมืออาชีพ

เรารับตรวจบ้านและรับตรวจคอนโดโดยมืออาชีพที่มีใบประกอบวิชาชีพถูกต้องตามกฎหมายด้วยทีมงานวิศวกรแขนงต่างๆทั้งวิศวกรโยธา และวิศวกรไฟฟ้า ที่ผ่านงานตรวจบ้าน ตรวจคอนโดและคุมงานก่อสร้างต่างๆมามาก จากประสบการณ์จึงทำให้เข้าใจกระบวนการ การทำงานของผู้รับเหมาและโครงการ สามารถให้คำปรึกษาและให้วิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและตรงจุด พูดคุยกับเราเราได้ที่ FACEBOOK  หรือ [email protected]

ละเอียด มีมาตรฐาน

เรารับตรวจบ้าน และรับตรวจคอนโดอย่างละเอียดโดยให้การใช้งานและอยู่อาศัยของบ้านไม่เกิดปัญหาตามมาหลังจากอยู่อาศัย เราตรวจสอบมากกว่าแค่การจับผิด สี หรือรอยร้าว แต่เราตรวจสอบการใช้งานของบ้านและคอนโดทั้งหมดทุกระบบ ให้การอยู่อาศัยของคุณในอนาคตไม่เกิดปัญหากวนใจแน่นอน !!

รับตรวจบ้านอย่าละเอียด
ตรวจบ้าน

เราตรวจมากกว่า

เราพัฒนาบริการ รับตรวจบ้าน และ รับตรวจคอนโด อย่างต่อเนื่อง รวมถึงทดลองใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับบริการวิธีการตรวจรับบ้านและคอนโดของเรา ให้บ้านของคุณได้รับการตรวจบ้านราคาที่เหมาะสม ตรวจสอบในทุกๆส่วนอย่างมีมาตฐานก่อนโอนแน่นอน

สิ่งที่เราตรวจ
สิ่งที่เราตรวจ

สิ่งที่ FIRM ตรวจ

1. หลังคา
 • จะดูว่าโครงหลังคาติดตั้งเรียบร้อยไหม มีปัญหาชำรุดหรือเปล่า มุงหลังคาได้มาตรฐานไหม มีคราบน้ำฝน มีรอยรั่วไหม?
2. ระบบไฟฟ้า
 • อันนี้สำคัญ เพราะอันตรายถึงชีวิตได้ ก็จะดูว่าใช้อุปกรณ์ได้มาตรฐานหรือไม่ เดินสายไฟถูกต้องไหม ต่อสายถูกตำแหน่งหรือเปล่า อุปกรณ์ทุกตัว ทำงานได้ดีหรือไม่?
3. ระบบประปา-สุขาภิบาล
 • จะดูว่าติดตั้งอุปกรณ์ได้มาตรฐานหรือไม่ มีการทำระบบกันซึม ระบบป้องกันกลิ่นย้อนเรียบร้อยไหม มีน้ำขังในส่วนต่างๆ ที่จะเป็นโซนเปียกน้ำหรือเปล่า มีน้ำรั่วซึมตามอุปกรณ์ ท่อน้ำ ท่อระบายน้ำแต่ละจุดไหม การระบายน้ำทิ้งเป็นไปอย่างสะดวกหรือเปล่า? ติดตั้งถังบำบัด-ถังดักไขมันถูกต้องตามมาตรฐานหรือไม่?
4. ระบบโครงสร้าง
 • เบื้องต้นจะประเมินจากรูปแบบการก่อสร้าง ว่าวางโครงสร้างอย่างไร ถูกต้องตามมาตรฐานวิศวกรรมหรือไม่ มีการแยกโครงสร้างในจุดที่สมควรหรือไม่ และจะพิจารณาเพิ่มเติมจากรอยร้าว และวิเคราะห์ว่ารอยร้าวที่เกิดขึ้นเป็นรอยร้าวที่เกิดจากการทรุดตัวหรือเปล่า?
5. บานประตู-หน้าต่าง
 • ดูการติดตั้งของวงกบว่าแข็งแรงไหม บานตก บานติด บานเบียดหรือไม่ ติดตั้งถูกวิธีหรือเปล่า เพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต อีกทั้งยังต้องดูด้วยว่าบานที่ต้องโดนน้ำ โดนความชื้นประจำ มีความสามารถในการรับความชื้นได้ไหม จะบวมจะพองหรือไม่ มีการซิลิโคนกันน้ำรอบบาน บานไหนมีบัว หลังบัวยิงซิลิโคนกันน้ำดีหรือไม่? รวมถึงการทดสอบด้วยการฉีดน้ำหลังจากการตรวจสอบด้วยสายตาแล้ว
6. ระบบพื้น
 • ดูว่าเป็นวัสดุชนิดใด การเทสโลปของพื้นเป็นอย่างไร การปูกระเบื้องมีการร่อนไหม ได้ระดับ ได้แนว เดินสะดุดหรือไม่ ยาแนวสะอาดสวยคม ไม่เลอะ ไม่มีแผ่นบิ่น แตก ร้าว สีเพี้ยน ลายเพี้ยน การปูลามิเนต ก็จะดูเรื่องการยวบเป็นหลัก(รายละเอียดอื่นๆ จะมีพี่วิศวกรอีกท่านเขียนไปก่อนแล้ว ติดตามได้ในเพจ/เว็บ อันนั้นจะลึกจริงๆ)
7. ระบบผนัง
 • ดูความสวยงามของการฉาบ การก่อ การติดตั้ง ได้ดิ่งได้ฉาก ได้มุม ได้แนวหรือไม่ มีรอยตามดหรือเปล่า มีรอยร้าวหรือเปล่า?
8. ระบบฝ้าเพดาน
 • ดูว่าติดตั้งโครงฝ้ากันอย่างไร จะต้องไม่โก่งหรือหย่อนในอนาคตด้วย และก็ดูเรื่องรอยต่อฝ้าว่าขึ้นรอยไหม ถ้าขึ้นรอยแสดงว่าติดตั้งไม่ถูกวิธี
9. ระบบบันได
 • ดูโครงสร้างบันไดว่าแข็งแรงหรือไม่ ถูกหลักการวิศวกรรมหรือเปล่า? แล้วพวกไม้บันไดก็ดูความเรียบร้อยของการติดตั้งตามปกติ ไม่แตดไม่หัก ราวบันไดก็ต้องแข็งแรงด้วย ไม่โยก ไม่ขยับได้
10. ระบบรั้ว
 • ดูว่ารั้วทำมาจากวัสดุอะไร ติดตั้งแข็งแรง ทนทานมั๊ย รั้วมีโอกาสทรุดหรือเปล่า วัสดุต่างๆ ต้องติดตั้งถูกต้อง และไม่ชำรุด ทำให้รู้สึกปลอดภัยหรือไม่?
11. ระบบสี
 • ดูสีทุกส่วน ส่วนไหนสีน้ำ ส่วนไหนสีน้ำมัน ส่วนไหนสีทาไม้ แลคเกอร์ ยูรีเทน สีฝ้า สีผนัง สีบานประตู-หน้าต่าง ต้องเรียบเนียน สวย ไม่ต่าง ไม่เป็นคลื่น ไม่ถลอก ไม่ไปเลอะโซนอื่น รอยต่อสีต้องคม สวยงาม
12. ระบบบริเวณโดยรอบ
 • ดูว่ามีการปรับระดับดินเรียบร้อยดีหรือไม่ นำเศษวัสดุออกก่อนหรือเปล่า มีน้ำขังหรือไม่ ปลูกต้นไม้แล้วแข็งแรงดีไหม?
13. ความสะอาด
 • อันนี้ค่อนข้างให้ความสำคัญ เพราะสามารถแสดงออกได้ถึงความตั้งใจทำงานของทีมโครงการฯ ส่วนใหญ่เลยถ้าบ้านไหนเก็บงานเรียบร้อย และดูสะอาดสะอ้าน รายการแก้ไขมักจะน้อยตามไปด้วย เป็นเพราะ เขาใส่ใจรายละเอียด พิถีพิถันนั่นเอง...
14. ระบบอื่นๆ
 • ระบบอื่นๆของบ้าน เช่น สระว่ายน้ำ ระบบกันโขมย ระบบเซ็นเซอร์เปิดปิดไฟ เครื่องดูดอากาศ เป็นต้น
มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
รอยน้ำซึมหลังกระเบื้อง
รอยน้ำซึมหลังกระเบื้อง
ไม่เห็นด้วยตาเปล่า
ไม่เห็นด้วยตาเปล่า
ไม่เห็นด้วยตาเปล่า
รอยน้ำซึมที่ฝ้า
รอยน้ำซึมที่ฝ้า

เราคือบริษัทรับตรวจบ้าน

เราไม่ใช้ฟรีแลนซ์ รับตรวจบ้าน รับตรวจคอนโด แต่เราคือบริษัทรับตรวจบ้านและตรวจคอนโดดำเนินงานโดยทีมงานมีประสบการณ์ด้านงานตรวจบ้านและตรวจคอนโดโดยตรง จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทตรวจรับบ้านให้คุณ

บริษัทรับตรวจบ้าน

ให้เราติดต่อคุณกลับไปสิ

เราจะจัดส่งเอกสารใบเสนอโดยเร็วที่สุด เพียงคุณบอกเราว่าคุณต้องการอะไร

ขั้นตอนบริการ รับตรวจบ้าน

สอบถามบริการ รับตรวจบ้าน และ รับตรวจคอนโด

รับตรวจบ้าน

1. ติดต่อสอบถาม

- ติดต่อแจ้งรายละเอียดต่างๆให้กับทางเรา ทาง LINE หรือ FACEBOOK
ชื่อลูกค้า, ชื่อโครงการและสถานที่,บ้านเลขที่, ขนาดพื้นที่ใช้สอย, ข้อมูลการติดต่อ, วันที่ต้องการตรวจ

2. แจ้งรายละเอียดการรับบริการ

- แจ้งราคาและส่งรายละเอียดการดำเนินการให้กับลูกค้า 

3. นัดหมายเข้าดำเนินงาน

- นัดหมายเข้าดำเนินการ โดยนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ( รวมถึงในการตรวจครั้งถัดๆไป )

4.เข้าดำเนินการ

- เข้าดำเนินการตรวจ ( ใช้เวลาประมาณ 2-4 ชั่วโมง ) และชำระค่าบริการหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ ทางบัญชีธนาคารหรือชำระที่หน้างาน

5. ส่งมอบรายงาน

- จัดทำรายงานและส่งมอบแก่ลูกค้าเป็นไฟล์ pdf และสำเนาใบเสร็จรับเงิน ส่งให้ลูกค้าหลังได้รับการชำระค่าบริการหรือหลังวันเข้าดำเนินการ

ปล. ในครั้งถัดไป ดำเนินการตามข้อ 3,4, และ 5 ต่อไป

เตรียมการก่อนตรวจบ้าน

ตรวจรับบ้าน

1. บ้านทั้งหมดแล้วเสร็จ

- บ้านควรต้องแล้วเสร็จทุกส่วนของบ้านเพื่อจะได้ตรวจสอบได้ทั้งหมดในครั้งเดียว

2. ติดตั้งน้ำประปา และไฟฟ้า

- ช่วงเข้าตรวจถ้าโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือประปาจริงไม่แล้วเสร็จ ส่วนนี้ควรให้โครงการเตรียมน้ำไฟชั่วคราวให้สำหรับการทดสอบก่อน ให้สามารถรับบริการตรวจบ้านสอบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

3. ติดตั้งปั้มน้ำ

- ส่วนมากโครงการจะติดตั้งให้หลังจากโอนรับมอบบ้านแล้วเสร็จ ควรขอให้โครงการติดตั้งปั้มน้ำชั่วคราวสำหรับการทดสอบก่อน ให้สามารถตรวจสอบระบบน้ำประปาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

4. ติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมด

- ติดตั้งอุปกรณ์ทั้งในห้องน้ำ ประตูหน้า-ต่างภายในบ้าน และอุปกรณ์นอกบ้าน เพื่อทดสอบการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

5. แบบแปลนบ้าน

- สามารถขอจากทางโครงการเพื่อตรวจสอบระยะต่างๆตามแปลน ปล.ทางเจ้าของควรเก็บไว้สำหรับต่อเติมหรือซ่อมแซมในอานาคต

6. รายการประกอบแบบ รายการวัสดุ หรือสเปควัสดุภายในบ้าน

- ใช้ตรวจสอบวัสดุหรืออุปกรณ์ต่างๆ ว่าเป็นไปตามมาตฐานหรือคุณภาพหรือไม่

7. ทำความสะอาดบ้าน

- บ้านที่พร้อมตรวจควรทำความสะอาดบ้านให้เรียบร้อยทั้งภายในและภายนอก

ตัดสินใจก่อนบริการ รับตรวจบ้าน
บ้านที่รับการบริการ รับตรวจบ้าน
วิศวกรกำลังตรวจบ้าน

ผลงานของเรา

ติดตาม และรับชมผลงานของเราทาง facebook

" ถ้าคุณมีข้อสงสัย คุยกับวิศวกรของเราสิ "

ให้วิศวกรของเราตอบข้อสงสัยของคุณ

" ขอใบเสนอราคาตรวจบ้าน  "

Blog

ความรู้ต่างๆจาก FIRM การควบคุมงานก่อสร้าง การออกแบบบ้าน และการตรวจรับบ้าน