FIRM

รับตรวจบ้าน ตรวจคอนโด ออกแบบบ้าน และควบคุมงานก่อสร้าง

ซีรี่ย์ตรวจบ้านด้วยตัวเอง ตรวจงานกระเบื้องยาง

เริ่มด้วยการทำความเข้าใจก่อนว่ากระเบื้องยาง จะมีความคล้ายลามิเนตอย่างมาก จึงทำให้หลายคนเข้าใจผิด ตรวจด้วยวิธีการแบบเดียวกันกับลามิเนต ทำให้ไม่ทำให้เจอ อ่านเพิ่ม

ขอใบเสนอราคา