FIRM

รับตรวจบ้าน ตรวจคอนโด ออกแบบบ้าน และควบคุมงานก่อสร้าง

บ้านทั่วไป รับน้ำหนักได้เท่าไหร่ ?

สำหรับบ้านพักอาศัยทั่วไป น้ำหนักบรรทุก ขั้นต่ำจะอยู่ที่ 150 กก./ตร.ม. แต่ตามหลักการคำนวณเพื่อออกแบบโครงสร้างรับน้ำหนัก(ตามวิธีกำลัง) วิศวกรจะเผื่อน้ำห อ่านเพิ่ม

ขอใบเสนอราคา