โซนแห้ง – โซนเปียกในห้องน้ำ

เคยมีประสบการณ์ตรงกับการเข้าห้องน้ำเพื่อไปล้างมือ แต่ฝ่าเท้าดันต้องมาเปียกชุ่มเฉอะแฉะด้วยหรือไม่ และนี่คือปัญหาหนึ่งที่ควรคำนึงถึง ในการออกแบบห้องน้ำที่รองรับการอยู่อาศัยที่ดีและเหมาะสม

ห้องน้ำ คือ ห้องๆ หนึ่งภายในบ้าน หรือที่พักอาศัย ที่มีการใช้งานแทบจะตลอดเวลา แถมการใช้งานที่ว่านี้ มักจะมีแต่ความไม่สะอาดที่มาจากการถูกชำระล้าง ทำให้เป็นสถานที่ที่ต้องดูแลความสะอาดให้ดี ถ้าไม่เช่นนั้น อาจเป็นที่หมักหมมของเชื้อโรค ซึ่งจะก่อให้เกิดสุขลักษณะอนามัยที่ไม่ดี อาจสร้างเชื้อโรค รวมทั้งเกิดอุบัติเหตุตามมาได้

ส่วนต่างๆ ภายในห้องน้ำ ที่เราใช้งานกันบ่อยๆ ก็จะมี ส่วนของอ่างล้างมือ ส่วนโถสุขภัณฑ์ และส่วนที่ใช้อาบน้ำ ซึ่งจะสังเกตได้ว่า ส่วนของอ่างล้างมือ และส่วนของโถสุขภัณฑ์ จะเป็นส่วนที่เราใช้งานกันค่อนข้างบ่อย แต่ก็ไม่ได้มีผลทำให้พื้นของห้องน้ำเกิดการเปียกแฉะ เพราะตัวของสุขภัณฑ์มีการจำกัดพื้นที่ด้วยตัวของมันเอง แต่ส่วนที่จะทำให้พื้นเปียกแฉะ และก่อให้เกิดการหมักหมมของเชื้อโรคแบบกระจายวงกว้างมากที่สุด ก็คือส่วนที่ใช้อาบน้ำ เพราะเราไม่สามารถควบคุมทิศทางของน้ำที่มาจากการถูกชะล้างได้ เมื่อมีการอาบน้ำชำระล้างตัวขึ้น น้ำที่ถูกชะล้างย่อมกระเซ็นไปทั่วพื้นและผนังห้องน้ำ นั่นจะทำให้สิ่งสกปรกหลบซ่อนฝังตัวอยู่ทุกทิศทางตามน้ำที่กระเซ็น และถ้าหากทำความลาดชันภายในห้องน้ำไม่ดี ก็อาจทำให้น้ำนั้นถูกขังอยู่มุมใดมุมหนึ่งของห้องน้ำ ก่อให้เกิดเชื้อโรค เชื้อราและลูกน้ำยุงยั้วเยี้ยได้

สิ่งที่ควรคำนึงถึงการทำห้องน้ำก็คือ การแบ่งโซน แบ่งส่วนในห้องน้ำให้ชัดเจน ควรแยกเป็นโซนแห้ง และโซนเปียก โดยโซนแห้งก็จะมีส่วนของอ่างล้างหน้า และโถสุขภัณฑ์ โซนเปียกก็จะเป็นส่วนที่อาบน้ำ ทั้งนี้เพื่อให้ง่ายต่อการทำความสะอาด เพิ่มสุขลักษณะอนามัยที่ดีในการใช้ห้องน้ำ สามารถลดอุบัติเหตุจากการลื่นล้ม อีกทั้งไม่ก่อให้เกิดความรำคาญใจขณะเดินออกจากห้องน้ำที่มาพร้อมเท้าเปียกๆ ได้

ให้มืออาชีพช่วยคุณ

ติดต่อรับคำปรึกษาหรือ ติดตามข้อมูลที่มีประโยชน์จาก FIRM


Leave a Reply