ข้อกำหนดของแบบบ้านที่ต้องมีลายเซ็นของวิศวกรและสถาปนิก

วิศวกรและสถาปนิกมักจะมีบทบาทและความสำคัญกับเราก็ต่อเมื่อเราต้องการปรึกษาเรื่องบ้าน การออกแบบบ้าน การก่อสร้าง และการควบคุมงานก่อสร้าง ทั้งที่จริงๆ แล้ววิศวกรและสถาปนิก คือหนึ่งในวิชาชีพเฉพาะทางที่มีบทบาทและความสำคัญกับเราตั้งแต่เราร่างแบบบ้านคร่าวๆ ลงบนกระดาษเอสี่ กระทั่งเราย้ายตัวเองเข้าไปอยู่ในบ้าน

ซึ่งเรารู้กันหรือไม่ว่า ก่อนที่บ้านจะออกมาเสร็จสมบูรณ์จนพร้อมเข้าอยู่นั้น ตอนที่ยังเป็นกระดาษเอสี่สามารถก่อสร้างตามแบบได้เองเลยโดยไม่ต้องผ่านสายตาของใคร หรือจะต้องให้ใครคนนั้นซึ่งเป็นนักวิชาชีพเซ็นรับรองเพื่อรองรับความเหมาะสมและความปลอดภัยของแบบบ้าน มาดูกันว่าแบบบ้านลักษณะไหนที่เราต้องให้ใครเซ็น หรือไม่ต้องให้ใครเซ็นบ้าง

ไม่ต้องมีวิศวกรและสถาปนิกเซ็น

1. บ้านไม่เกิน 2 ชั้น
2. ช่วงความสูงของชั้นใดชั้นหนึ่งน้อยกว่า 4 เมตร
3. คานภายในบ้านยาวไม่เกิน 5 เมตร
4. มีพื้นที่ใช้สอยรวมทุกชั้นน้อยกว่า 150 ตร.ม.

สถาปนิกเซ็นคนเดียว

1. บ้านไม่เกิน 2 ชั้น
2. ช่วงความสูงของชั้นใดชั้นหนึ่งน้อยกว่า 4 เมตร
3. คานภายในบ้านช่วงใดช่วงหนึ่งยาวไม่เกิน 5 เมตร
4. มีพื้นที่ใช้สอยรวมทุกชั้นมากกว่า 150 ตร.ม.

วิศวกรเซ็นคนเดียว

1. บ้าน 2 ชั้นขึ้นไป หรือ ช่วงความสูงของชั้นใดชั้นหนึ่งมากกว่า 4 เมตร หรือ คานภายในบ้านช่วงใดช่วงหนึ่งยาวมากกว่า 5 เมตร
2. มีพื้นที่ใช้สอยรวมทุกชั้นไม่เกิน 150 ตร.ม.

วิศวกรและสถาปนิกเซ็น

1. บ้าน 2 ชั้นขึ้นไป หรือ ช่วงความสูงของชั้นใดชั้นหนึ่งมากกว่า 4 เมตร หรือ คานภายในบ้านช่วงใดช่วงหนึ่งยาวมากกว่า 5 เมตร
2. มีพื้นที่ใช้สอยรวมทุกชั้นมากกว่า 150 ตร.ม.

จากข้อมูลข้างต้น เป็นข้อมูลสรุปการเซ็นรับรองแบบบ้าน เพื่อทำให้เราเข้าใจและรับรู้ข้อมูลดังกล่าว ซึ่งเป็นสิ่งที่กฎหมายได้กำหนดไว้ เนื่องจากบางทีหากเราสร้างบ้านที่มีพื้นที่ใช้สอย รวมถึงคานและช่วงความสูงต่างๆ มากเกินไปโดยที่ไม่ผ่านการรับรองจากวิศกรและสถาปนิก อาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยของตัวบ้านหรืออาคารที่พักอาศัย ซึ่งอาจส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุขณะอยู่อาศัยได้

ทั้งนี้ หากเรามีข้อสงสัยเกี่ยวกับบ้าน ก็สามารถปรึกษานักวิชาชีพดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการปฏิบัติตัวให้ปลอดภัย ทั้งในเรื่องของกฎหมายและเรื่องของที่อยุ่อาศัยเพิ่มเติมได้

ให้มืออาชีพช่วยคุณ

ติดต่อรับคำปรึกษาหรือ ติดตามข้อมูลที่มีประโยชน์จาก FIRM


Leave a Reply