ห้องน้ำมีกลิ่น จะเกิดได้จากหลายกรณี ได้แก่

  1. ยาแนว/ปูนขาวที่ฐานชักโครกมีรูตามด ทำให้กลิ่นรอดออกมาตามรูนั้นได้
  2. ไม่ได้ใช้ห้องน้ำเป็นเวลานาน ทำให้น้ำที่หล่อไว้ที่ตะแกรงกันกลิ่นตรง Floor Drain แห้งลง
  3. ตอนเดินระบบท่อช่วงก่อสร้าง ไม่ได้ติดตั้งท่อ P-Trap ไว้ป้องกันกลิ่น
  4. ช่วงก่อสร้าง ช่างแอบลักไก่ รวมท่อระบายน้ำ กับท่อชักโครกได้ด้วยกัน(ไม่ควรอย่างยิ่ง T^T)

ในที่นี้จะกล่าวถึงปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับระบบสุขาภิบาลเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับความสะอาดในห้องน้ำ หรือมีหนูตายในท่อ(ซึ่งแค่ล้างก็หายเหม็นแล้ว อิอิ)

อ่านเทคนิคการตรวจห้องน้ำเพิ่มเติม

ให้มืออาชีพช่วยคุณ

ติดต่อรับคำปรึกษาหรือ ติดตามข้อมูลที่มีประโยชน์จาก FIRM


Leave a Reply