อิฐที่จะใช้ก่อผนังห้องน้ำ ควรเป็นอิฐที่มีคุณสมบัติป้องกันน้ำซึมที่ดี และสามารถเจาะยึดเพื่อแขวนอุปกรณ์ภายในห้องน้ำได้ดี ซึ่งอิฐมวลเบาแบบธรรมดาทั่วไป มีความพรุนในเนื้อสูง จึงขาดคุณสมบัติในส่วนนี้ อีกทั้งอุปกรณ์ในการยึดแขวนของอิฐมวลเบา จะต้องเป็นพุกยึดที่ทำขึ้นเฉพาะ จึงอาจเกิดความไม่สะดวกในการทำงาน อิฐที่นิยมใช้ก่อผนังในห้องน้ำส่วนใหญ่จะเป็นอิฐมอญ เพราะอิฐมอญจะมีความสามารถในการยึดแขวนที่ดี พุกยึดหาได้ทั่วไป มีความแข็งแรง และป้องกันน้ำซึมได้ดีกว่าอิฐมวลเบาแบบธรรมดา

แต่ในปัจจุบันมีการผลิตอิฐมวลเบาแบบอบไอน้ำความดันสูง ทำให้ความพรุนในเนื้ออิฐลดลง จึงมีความสามารถในการป้องกันน้ำซึมได้ดีกว่าอิฐมวลเบาแบบธรรมดา ทำให้เริ่มมีการใช้อิฐมวลเบาก่อผนังห้องน้ำกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น

สิ่งสำคัญนอกจากตัวอิฐที่นำมาใช้แล้ว มาตรฐานงานก่อสร้างห้องน้ำ กระบวนการฉาบ และขั้นตอนการปูกระเบื้องก็ควรได้มาตรฐานด้วย เพื่อป้องกันการซึมน้ำ และในส่วนของการยึดแขวนก็ควรใช้อุปกรณ์พุกยึด ที่ผลิตขึ้นสำหรับอิฐมวลเบาโดยเฉพาะ

ให้มืออาชีพช่วยคุณ

ติดต่อรับคำปรึกษาหรือ ติดตามข้อมูลที่มีประโยชน์จาก FIRM


Leave a Reply