ก่อนเทคอนกรีตคาน ต้องตรวจสอบอะไรบ้าง ?

“คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อนเทต้องตรวจให้ดี เทแล้วแก้ทีหลังจะลำบากครับ”

วันนี้เราจะมาให้ความรู้เล็กน้อยกับท่านที่สนใจเรื่องงานก่อสร้าง ในหัวข้อ..ก่อนเทคอนกรีตคาน ต้องตรวจอะไรบ้าง?

  1. ตรวจตำแหน่ง/ขนาดคานตรงแบบ
  2. เสริมเหล็กตรงแบบ
  3. ระยะ/ตำแหน่งต่อทาบเหล็กตามมาตรฐาน
  4. เหล็กสมบูรณ์ ไม่เป็นสนิมขุม
  5. ใช้เหล็กที่มีมาตรฐาน หรือตามข้อตกลง
  6. ใส่ลูกปูนอย่างเหมาะสม
  7. แบบหล่อคานแข็งแรง สะอาด
  8. มีคำยันแข็งแรง ตามมาตรฐาน
  9. ทาบเหล็ก Dowel เหมาะสม ตามมาตรฐาน

จากที่กล่าวข้างต้น เป็นขั้นตอนพื้นฐานทั่วไปเพื่อการตรวจสอบเบื้องต้น ในการลงรายละเอียดที่สูงขึ้น และมีผลต่อความแข็งแรง ชีวิต และทรัพย์สิน ควรปรึกษาวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

ให้มืออาชีพช่วยคุณ

ติดต่อรับคำปรึกษาหรือ ติดตามข้อมูลที่มีประโยชน์จาก FIRM


Leave a Reply