ชนิดของปูนในงานก่อสร้าง

แน่นอนว่างานก่อสร้างในปัจจุบัน มีความนิยมสร้างในรูปแบบของบ้านตึกบ้านปูน ปูนจึงถือเป็นวัสดุสำคัญที่จะมาช่วยปั้นรูปร่างสิ่งก่อสร้างของเราให้ออกมาในแบบที่ต้องการ โดยรูปร่างหน้าตาของปูนก็จะมีลักษณะของความเป็นผงละเอียด มีสีเทา และแน่นอนว่ารูปร่างหน้าตาที่เหมือนกันนี้ หาใช่จะเอนกประสงค์ใช้งานได้เหมือนกันหมด บทความนี้จึงจะมาอธิบายการใช้งานของปูนชนิดต่างๆ ว่ามีวัตถุประสงค์ในการใช้งานแบบใดบ้าง ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

ปูนประเภทหลักที่ใช้ก่อสร้าง

  1. ปูนสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป
    • ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง ใช้ในงานเท ก่อ ฉาบ ของบ้าน งานพื้นถนนหรือสะพาน เป็นต้น
  2. ปูนสำหรับงานโครงสร้าง   – ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ดัดแปลง เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทสอง ใช้สำหรับงานที่ต้องทดทานต่อซัลเฟตระดับปานกลางในงานโครงสร้างขนาดใหญ่ เช่น เสาตอม่อ เขื่อน เป็นต้น
  3. ปูนที่ใช้สำหรับงานเร่งด่วนเป็นพิเศษ   – ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดแข็งตัวเร็ว เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทสาม ใช้สำหรับการทำเสาเข็ม หรือการทำพื้นสำเร็จรูป เป็นต้น
  4. ปูนที่ต้องควบคุมอุณหภูมิที่จะเกิดขึ้นระหว่างน้ำกับปูน  – ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดเกิดความร้อนต่ำ เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทสี่ ปูนชนิดนี้ออกแบบพิเศษ เพื่อให้ปูนมีการแข็งตัวน้อยเมื่อเจอกับความร้อน ทำให้ยากต่อการแตกร้าว มักใช้กับงานสร้างเขื่อนกั้นน้ำ เป็นต้น
  5. ปูนที่ใช้ก่อสร้างในสภาพดินเค็ม  – ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดต้านทานซัลเฟตได้สูง เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทห้า เป็นปูนที่มีความทนทานต่อซัลเฟตสูง ซึ่งใช้ในงานก่อสร้างบริเวณชายทะเล เช่น การทำเสาตอม่อ หรือเสาที่อยู่ชายทะเล เป็นต้น

ปูนประเภทอื่นๆ

  1. ปูนซีเมนต์ผสม มักผสมหินและทรายเข้ากับปูนประเภทหลัก เพื่อไม่ให้สิ่งก่อสร้างต้องรับน้ำหนักจากปูนมากเกินไป
  2. ปูนซีเมนต์ขาว ปูนชนิดนี้แข็งตัวช้ากว่าปูนชนิดอื่นๆ จึงนิยมใช้เพื่อตกแต่งสิ่งก่อสร้างให้มีความสวยงาม เนื่อจากความสีขาวนวลของปูนที่ดูโดดเด่นแปลกตา

จากข้อมูลข้างต้น อาจช่วยคลายข้อสงสัยในเรื่องของปูนชนิดต่างๆ ได้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการเลือกซื้อปูนให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน สำหรับงานประเภทต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดการสิ้นเปลืองทรัพยากร และช่วยประหยัดเงินของเราไม่ให้ต้องไปซื้อใหม่ได้อีกด้วย

ให้มืออาชีพช่วยคุณ

ติดต่อรับคำปรึกษาหรือ ติดตามข้อมูลที่มีประโยชน์จาก FIRM


Leave a Reply