กระเบื้อง มีหน้าที่เป็นแผ่นปิดผิว เพื่อให้เกิดความสวยงาม มีความสามารถในการรับน้ำหนักต่ำ วัสดุที่จะรับน้ำหนักจริงๆ ก็คืนพื้นปูนด้านล่างที่กระเบื้องปิดทับไป ดังนั้นการที่จะให้พื้นปูนด้านล่างรับน้ำหนักแทนกระเบื้องได้เต็มที่ ตัวแผ่นกระเบื้อง และพื้นปูนด้านล่างต้องแนบสนิทกันอย่างดี หากมีโพรงเกิดขึ้นในเนื้อปูนด้านล่าง กระเบื้องก็จะไม่สามารถถ่ายน้ำหนักลงพื้นปูนได้ ทำให้ตัวมันเองต้องรับน้ำหนักนั้นแทน สุดท้ายน้ำหนักเกินรับไหว กระเบื้องก็จะแตกในที่สุด การเคาะกระเบื้องก็เพื่อตรวจสอบจุดบกพร่องส่วนนี้นั่นเอง

ให้มืออาชีพช่วยคุณ

ติดต่อรับคำปรึกษาหรือ ติดตามข้อมูลที่มีประโยชน์จาก FIRM


Leave a Reply