เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียในมิติต่างๆ ระหว่างการสร้างบ้านโดยใช้บริษัทรับสร้างบ้าน กับการดำเนินการสร้างบ้านด้วยตัวเอง เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจคัดเลือกผู้รับเหมาที่เหมาะสมต่อไป แต่ต้องขอทำความเข้าใจก่อนว่า ไม่ว่าจะเป็นบริษัทรับสร้างบ้าน หรือผู้รับเหมาทั่วไป ต่างก็คือผู้รับเหมาที่รับสร้างบ้านทั้งนั้น เพียงแค่มีวิธีดำเนินกิจการกันคนละรูปแบบเท่านั้นเอง

แบบบ้าน

 • รับสร้างบ้าน :

ส่วนใหญ่มักจะมีแบบบ้านให้เลือก หรือออกแบบใหม่ให้ฟรี โดยทำสัญญาผูกมัดแบบเทิร์นคีย์(ออกแบบพร้อมก่อสร้าง)

 • สร้างบ้านเอง :

ต้องหาแบบบ้านด้วยตนเอง หรือซื้อแบบบ้าน หรือจ้างสถาปนิกออกแบบให้ใหม่

การควบคุมงาน

 • รับสร้างบ้าน :

ส่วนใหญ่ควบคุมงานโดยสถาปนิก และวิศวกร

 • สร้างบ้านเอง :

หากเป็นผู้รับเหมาทั่วไป ที่ไม่ใช่สถาปนิก/วิศวกร ควบคุมโดยตัวเจ้าของบ้านเอง และตัวผู้รับเหมาที่มักใช้ประสบการณ์เป็นส่วนใหญ่

***ทั้ง 2 กรณี หากต้องการคุณภาพเพิ่มขึ้น เจ้าของบ้านต้องมีการว่าจ้างคนกลางให้เป็นที่ปรึกษางานก่อสร้าง เพื่อช่วยควบคุมดูแลอีกทีหนึ่ง

ระบบการทำงาน

 • รับสร้างบ้าน :

ส่วนใหญ่มีการทำงานเป็นระบบ มีการแบ่งหน้าที่กันภายในองค์กร

 • สร้างบ้านเอง :

จัดการโดยคนๆ เดียว ก็คือผู้รับเหมา

ค่าใช้จ่าย

 • รับสร้างบ้าน :

ส่วนใหญ่แพงกว่า เพราะมีการทำงานในรูปแบบองค์กร

 • สร้างบ้านเอง :

มักจะถูกกว่า เพราะต้นทุนทางด้านบุคลากรมีไม่มาก

การแก้ปัญหาหน้างาน

 • รับสร้างบ้าน :

มักมีการแก้ไขเป็นระบบกว่า มีการวางแผนการทำงาน มักมีการคิดกำไร-ขาดทุนอย่างรัดกุม

 • สร้างบ้านเอง :

เนื่องจากจัดการโดยคนๆ เดียว จึงอาจทำให้การแก้ปัญหาล่าช้า ผิดขั้นตอน ทำเพื่อให้ผ่านปัญหาไปเท่านั้น เพราะมีปัญหาอีกเยอะ แต่ต้องแก้คนเดียว

คุณภาพ

 • รับสร้างบ้าน :

เนื่องจากมีการจดทะเบียนตามกฎหมาย จึงต้องคำนึงถึงชื่อเสียง ทำให้ต้องควบคุมคุณภาพงานให้ดี

 • สร้างบ้านเอง :

บางครั้งทำงานเพื่อให้เสร็จอย่างเดียว งานไม่ดีก็หนีได้ ไม่ได้สนใจคุณภาพมากนัก

บริการ

 • รับสร้างบ้าน :

เน้นบริการ เอาใจลูกค้า เพื่อให้เกิดการบอกต่อ หรือใช้บริการซ้ำ

 • สร้างบ้านเอง :

มักมีอีโก้ในตัวว่าลูกค้าต้องง้อตัวเองเสมอ จึงไม่สนใจลูกค้าเท่าไหร่

ความสะดวกสบาย

 • รับสร้างบ้าน :

มักมีทีมของบริษัทดำเนินการให้เสร็จสรรพ เจ้าของบ้านอาจไม่ต้องทำอะไรเลย รอบ้านเสร็จอย่างเดียว

 • สร้างบ้านเอง :

ผู้รับเหมาจะรับงานก่อสร้างอย่างเดียว การดำเนินการอย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง เจ้าของบ้านต้องดำเนินการเอง

จากข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลจากการรวบรวม และเป็นการวิเคราะห์จากทีมควบคุมงานก่อสร้างของ FIRM เท่านั้น ทั้งนี้บริษัทรับสร้างบ้านหรือผู้รับเหมาทั่วไป ก็จะมีทั้งคนที่ดีมีจรรยาบรรณ และคนไร้จรรยาบรรณปะปนกันไป อยู่ที่เราจะเลือกสรรได้มาในลักษณะไหนก็เท่านั้น

ให้มืออาชีพช่วยคุณ

ติดต่อรับคำปรึกษาหรือ ติดตามข้อมูลที่มีประโยชน์จาก FIRM


Leave a Reply