ในการวัดพื้นที่ขายอาคารชุดหรือคอนโดนั้น หลักการสำคัญคือการวัดพื้นที่ทั้งหมดโดยไม่นับรวมพื้นที่สาธารณะหรือส่วนกลาง(โครงสร้างอาคาร ผนังรับแรง ผนังลิฟต์ ช่องชาร์ป ช่องบันได) ส่วนถ้าเป็นผนังติดกับห้องข้างเคียงก็จะแบ่งผนังนั้น ห้องละครึ่งตามความหนาของผนัง ซึ่งหลักเกณฑ์คร่าวๆ ก็ตามนี้

  1. ผนังภายในห้อง ถือเป็นพื้นที่ขาย
  2. ผนังที่ติดห้องข้างเคียง แบ่งกรรมสิทธิ์คนละครึ่ง
  3. ผนังริมอาคาร นับเป็นพื้นที่ขายถึงสุดริมกำแพง
  4. ผนังติดทางเดินส่วนกลางให้คิดเต็มผนังถึงด้านนอกห้อง
  5. โครงสร้างอาคาร ผนังรับแรง ผนังลิฟต์ ช่องชาร์ป ช่องบันได ไม่คิดเป็นพื้นที่ขาย
  6. ผนังรับน้ำหนัก หรือเสาที่อยู่ภายในห้องพัก หรือกลางห้องไม่นับเป็นพื้นที่ขาย
  7. ที่จอดรถ ในบางกรณีอาจนำมาคิดเป็นพื้นที่ขายได้ ถ้าเป็นทรัพย์ส่วนบุคคล

มีบ้างบางกรณีที่ไม่ตรงกับหลักเกณฑ์ข้างต้น ซึ่งในส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับการตีความคำว่า “ทรัพย์ส่วนกลาง กับทรัพย์ส่วนตัว” ดังนั้นก่อนจะทำการตกลงซื้อขายใดๆ ขอให้ทำความเข้าใจข้อมูลรายละเอียดให้ดีก่อน

ให้มืออาชีพช่วยคุณ

ติดต่อรับคำปรึกษาหรือ ติดตามข้อมูลที่มีประโยชน์จาก FIRM


Leave a Reply