ที่ปรึกษางานก่อสร้าง ช่วยอะไรคุณได้บ้าง?

ที่ปรึกษางานก่อสร้าง คือ ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งสถาปนิก และวิศวกร ซึ่งเป็นวิชาชีพเฉพาะทางที่มีประสบการณ์ในการทำงานก่อสร้างโดยตรง ดังนั้นจึงเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในกรอบภาพรวม และรายละเอียดส่วนลึก ส่วนตื้นของงานได้เป็นอย่างดี สำหรับประโยชน์ที่ค่อนข้างเด่นชัดเมื่อเจ้าของงานก่อสร้าง มีที่ปรึกษางานก่อสร้างไว้ใกล้ตัวขณะที่มีงานก่อสร้าง สรุปเป็นข้อๆ ได้ดังต่อไปนี้

  1. มีการจัดการงานก่อสร้างที่มีระบบ มีขั้นตอน แผนงาน เป็นระเบียบตามรูปแบบงานก่อสร้างที่เหมาะสม
  2. ได้งานก่อสร้างตามมาตรฐานวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม
  3. สามารถเข้าใจรายละเอียดงานก่อสร้างได้อย่างถูกต้อง และชัดเจนขึ้น
  4. ได้รับความเป็นธรรม ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้รับเหมา ราคาสมเหตุสมผล
  5. สามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ตามแนวทางที่เหมาะสม
  6. ลดปัญหาการบาดหมาง ความไม่เข้าใจกัน ระหว่างเจ้าของ กับผู้รับเหมา
  7. งานก่อสร้างราบรื่น ลดการเกิดปัญหาบานปลายในงานก่อสร้าง

การทำงานเฉพาะทาง ควรใช้วิชาชีพเฉพาะทางในการตรวจสอบดูแล ถ้ามัวตระหนี่เสียดาย คิดว่าตัวเองก็ดูได้ จัดการได้ จ้างคนอื่นทำไมให้เสียเงินเสียทอง แบบนี้จะเข้าตำราเสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย เสียหายมากเกินไป แก้ไขไม่ทันกันก็มี

ให้มืออาชีพช่วยคุณ

ติดต่อรับคำปรึกษาหรือ ติดตามข้อมูลที่มีประโยชน์จาก FIRM


Leave a Reply