เอกสารอะไรบ้างที่ใช้ประกอบสัญญาก่อสร้าง

คนเราทุกคนต้องมีบ้าน การจะมีบ้านได้นั้นถ้าไม่ซื้อก็ต้องสร้าง ถ้าหากจำเป็นต้องสร้างบ้านเอง ก็ต้องมีการจ้างผู้รับเหมาสร้างบ้านให้ แน่นอนว่าการที่จะว่าจ้างใครก็แล้วแต่จะต้องมีการทำสัญญาเพื่อเป็นข้อตกลงกันก่อนที่จะดำเนินการ มาดูกันว่าการทำสัญญาสร้างบ้านจะมีอะไรบ้าง

1. เริ่มต้นด้วยตัวสัญญา ต้องมีข้อความที่ชัดเจนในการทำสัญญาว่าจ้างกันอย่างรัดกุม เป็นข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายเต็มใจยอมรับ

2. เอกสารประจำตัวระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย เพื่อให้ทราบว่าทั้งสองฝ่ายเป็นใคร มาจากไหน

3. แบบก่อสร้าง เพื่อเป็นการกำหนดเป้าหมายของงานก่อสร้าง

4. รายการประกอบแบบก่อสร้าง เป็นการระบุว่างานก่อสร้างแต่ละส่วน จะมีขั้นตอนและวิธีการอย่างไร รวมถึงการระบุวัสดุที่ใช้ด้วย

5. BOQ ส่วนนี้สำคัญ ขาดไม่ได้ เพราะเป็นเอกสารที่จะระบุปริมาณงาน ซึ่งถอดออกมาจากแบบก่อสร้าง รวมถึงราคาค่าของ ค่าแรงต่อหน่วย สามารถใช้อ้างอิงสำหรับงานเพิ่ม-งานลดในอนาคตได้

6. แผนงานก่อสร้าง เป็นตัวกำหนดกรอบเวลา เพื่อให้รู้ว่าแต่ละงานควรจะแล้วเสร็จเมื่อใด

หากคุณคิดที่จะสร้างบ้านสักหลังแล้วล่ะก็ อย่าลืมเตรียมเอกสารทั้ง 6 ข้อด้านบนกันด้วยนะครับ สิ่งสำคัญที่อย่าลืม นั่นคือต้องจำไว้ว่า งานทุกงานล้วนเกิดปัญหาขึ้นได้ งานก่อสร้างก็เช่นกัน ดังนั้นการจะเตรียมเอกสารหรือทำข้อตกลงใดๆ ก็ตามขอให้มีขั้นตอน มีการตกลงที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนทุกครั้ง เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น ให้ได้มากที่สุด

ให้มืออาชีพช่วยคุณ

ติดต่อรับคำปรึกษาหรือ ติดตามข้อมูลที่มีประโยชน์จาก FIRM


Leave a Reply