การที่เราจะมีบ้านเป็นของตัวเองสักหลังนั้น เราต้องผ่านหลากหลายขั้นตอนตั้งแต่การเฟ้นหาแบบบ้าน การเลือกบริษัทรับออกแบบบ้าน การเลือกวิศวกรคุมงานก่อสร้างและผู้รับเหมา ไปจนถึงการตรวจบ้านก่อนเข้าอยู่อาศัย ซึ่งขั้นตอนต่างๆ เหล่านี้ล้วนแต่มีความสำคัญที่เรามองข้ามไปไม่ได้ แต่นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่ง นั่นก็คือการ “ทำสัญญารับเหมาก่อสร้าง” นั่นเองครับ

การทำสัญญารับเหมาก่อสร้าง เปรียบเสมือนตัวช่วยรับประกันในขั้นแรกว่าเราจะได้รับการบริการตามมาตรฐานที่ตกลงกันไว้จากผู้รับเหมา รวมถึงแนวทางแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาระหว่างการก่อสร้างและป้องกันการทิ้งงานกลางคันของผู้รับเหมา ทั้งนี้การทำสัญญาก่อสร้างจะเข้ามาช่วยทำให้เราได้งานก่อสร้างที่ตรงตามความต้องการ มีมาตรฐาน พร้อมทั้งมีคุณภาพ รวมถึงยังเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายผู้รับเหมาด้วยเช่นกัน

เคล็ดลับควรรู้ก่อนทำสัญญากับผู้รับเหมาก่อสร้าง

  1. เตรียมเอกสารสำคัญพร้อมแนบกับสัญญา: นอกเหนือไปจากเนื้อหาของสัญญาหลักแล้ว อย่าลืมเตรียมเอกสารสำคัญที่ใช้ในการอ้างอิงตามสัญญา ซึ่งเอกสารหลักที่ควรมีก่อคือแบบบ้านหรือแบบแปลสำหรับก่อสร้างและ รายการแสดงปริมาณงานและราคาวัสดุก่อสร้างหรือ BOQ เป็นต้น
  2. ตกลงเรื่องการแบ่งจ่ายงวดงานให้ดี: ก่อนที่เราจะทำการเซ็นสัญญา เราต้องอ่านรายละเอียดในส่วนของการแบ่งจ่ายงวดงานให้ดี ไม่ว่าจะเป็นงวดแรก งวดสุดท้ายหรืองวดอื่นๆ ระหว่างการทำงาน นอกจากนี้อย่าลืมอ่านรายละเอียดปลีกย่อยของค่าแรงแต่ละงวดด้วยว่าครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายส่วนไหนบ้าง เช่น ค่าเคลียร์พื้นที่ ค่าที่พัก ค่าแรงของคนงาน เป็นต้น
  3. มีการตกลงเรื่องการรับประกันผลงานในสัญญาหรือไม่: ซึ่งโดยทั่วไปจะมีการตกลงกันอยู่ 2 กรณีคือ กรณีที่มีการหักค่าประกันผลงานเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ในแต่ละงวด และในกรณีที่ไม่มีการหักค่าประกันผลงาน
  4. หลังการตรวจรับบ้านและพบจุดบกพร่อง จะมีการเข้ามาซ่อมแซมหรือไม่: หลังสร้างบ้านเสร็จก่อนการเข้าพักอาศัย เราควรใช้บริการรับตรวจรับบ้านเพื่อตรวจรับบ้านก่อนเสมอ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการตรวจสอบว่างานก่อสร้างทั้งด้านสถาปัตยกรรม การออกแบบ้านหรืองานระบบโครงสร้างภายในต่างๆ ได้มาตรฐานหรือไม่ และหากพบจุดที่มีข้อบกพร่องผู้รับเหมาจะเข้ามาแก้ไขซ่อมแซมให้หรือไม่
  5. ใช้บริการที่ปรึกษางานก่อสร้างเพื่อช่วยเสริมความมั่นใจ: ที่ปรึกษางานก่อสร้างจะช่วยให้เรามีความมั่นใจขึ้นทั้งในการทำสัญญา การคุมงานสร้างบ้าน ไปจนถึงขั้นตอนของการตรวจบ้าน
  6. อย่าใจอ่อน: ในข้อนี้เป้นสิ่งที่เจ้ของบ้านอย่างเราต้องท่องเอาไว้ให้ขึ้นใจ เพราะระหว่างการสร้างบ้านหรือหลังสร้างเสร็จ หากทีมตรวจรับบ้านพบจุดที่ต้องแก้ไขตรงไหน หรือหากมีส่วนใดที่เรายังไม่พอใจ ได้บ้านออกมาไม่ตรงตามความต้องการหรือผิดไปจากแบบที่วางไว้ เราต้องใจแข็งและห้ามจ่ายเงินก่อนเป็นอันขาดจนกว่างานจะออกมาเรียบร้อยตรงตามความต้องการและตรงตามที่ตกลงกันในสัญญา

เพราะการสร้างบ้านนั้นมีความสำคัญที่ต้องใช้ทั้งแรง เวลาและทุนทรัพย์ ดังนั้นเจ้าของบ้านอย่างเราจึงควรมองหาที่ปรึกษางานก่อสร้างที่ดี ไปจนถึงผู้รับเหมาที่เชื่อถือได้ และนอกจากนี้อย่าลืมให้ความสำคัญกับการทำสัญญาก่อสร้างซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่งในการสร้างบ้านด้วยจึงจะดีที่สุดครับ

ให้มืออาชีพช่วยคุณ

ติดต่อรับคำปรึกษาหรือ ติดตามข้อมูลที่มีประโยชน์จาก FIRM


Leave a Reply