ควบคุมคุณภาพงาน

เป็นตัวแทนเจ้าของโครงการในการควบคุมงานก่อสร้างให้ได้คุณภาพ การตรวจรับงาน ให้ถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

ควบคุมแผนงาน

เป็นตัวแทนเจ้าของโครงการในการควบคุมแผนงานให้งานก่อสร้างดำเนินไปอย่างถูกต้อง ให้การคุมงานก่อสร้างเป็นไปอย่างราบลื่น

รายงานความก้าวหน้า

จัดทำรายงานสรุปความก้าวหน้างาน ในระหว่างการคุมงานก่อสร้างจากเรา ให้แก่ทางเจ้าของโครงการ

แก้ไขปัญหา

ตรวจสอบและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการคุมก่อสร้าง

ควบคุมการจ่าย

ในกระบวนการรับคุมงานก่อสร้าง เราจะเป็นผู้อนุมัติเสนอจ่ายเงินไปยังเจ้าของโครงการเมื่องานถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

ควบคุมราคา

ตรวจสอบและเปรียบเทียบราคาแทนเจ้าของโครงการ ทั้งผู้รับเหมาหลักและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเป็นตัวแทนเจ้าของโครงการในการต่อรองราคาที่เหมาะสม ก่อนบริการคุมงานก่อสร้าง

ให้มืออาชีพช่วยคุณ

ติดต่อรับคำปรึกษาหรือ ติดตามข้อมูลที่มีประโยชน์จาก FIRM


Leave a Reply