เหล็กเต็ม

เหล็กเต็ม คือ ? … เหล็กที่ผลิตได้ตามมาตฐาน มอก. หรือมีขนาดและน้ำหนักตรงตามมาตฐาน …

แล้วถ้าเราไม่ใช่ เหล็กเต็ม ละ จะมีข้อเสียยังไง ?? … โดยปกติแล้วในการออกแบบโครงสร้างของวิศวกรจะใช้ขนาดเหล็ก และน้ำหนักเหล็กตามมาตฐานมาเพื่อคำนวณการรับน้ำหนักของโครงสร้าง เพราะแบบนั้น จึงเป็นเรื่องอันตรายที่จะใช้เหล็กไม่ตรงตามมาตฐาน เพราะจะทำให้โครงสร้างรับน้ำหนักได้น้อยลงจากที่ออกแบบไว้ …

สิ่งที่ต้องระวัง ?? … ในการก่อสร้างจะต้องระวังผู้รับเหมาที่ใช้เหล็กไม่เต็มมาเพื่อใช้ในการก่อสร้าง เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการก่อสร้าง โดยการตรวจสอบคร่าวๆก็จะมี ……

1.)ตรวจสอบจากใบกำกับเหล็กที่มาพร้อมกับเหล็ก โดยจะแสดง ขนาดเหล็ก น้ำหนักเหล็กและอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือแสดงเครื่องหมาย มอก. ……

2.) การชั่งน้ำหนักเหล็ก โดยเหล็กแต่ละขนาดจะมีน้ำหนักเหล็กตามมาตฐานโดยจะแสดงเป็นน้ำหนักต่อ 1 เมตร เพราะฉะนั้นในการตรวจสอบน้ำควรตัดเหล็กมา 1 เมตรและนำไปชั่งเพื่อดูน้ำหนักว่าได้ตามมาตฐานหรือไม่

ให้มืออาชีพช่วยคุณ

ติดต่อรับคำปรึกษาหรือ ติดตามข้อมูลที่มีประโยชน์จาก FIRM


Leave a Reply