คานคอดิน เรียกตามตำแหน่งที่ทำคาน นั่นคือ บริเวณระดับดิน ใกล้ระดับดิน หรือเหนือกว่าระดับดินเล็กน้อย มีหน้าที่รับน้ำหนักของพื้นชั้น 1 จึงอาจเรียกอีกอย่างได้ว่าคานพื้นชั้น 1 ซึ่งจะวางอยู่บนเสาตอม่อ เพื่อให้เกิดการถ่ายน้ำหนักตามระบบที่วิศวกรได้คำนวณไว้นั่นเอง

อีกประการหนึ่ง คานคอดินยังมีหน้าที่ช่วยประคองฐานรากไม่ให้เคลื่อนที่ ในกรณีที่ระดับพื้นชั้นล่างสูงกว่า 1.50 ม. จากระดับพื้นดินอีกด้วย ซึ่งวิศวกรจะพิจารณาออกแบบคานคอดินแยกออกมาจากคานพื้นชั้น1 ตามความเหมาะสมได้อีกด้วย

ให้มืออาชีพช่วยคุณ

ติดต่อรับคำปรึกษาหรือ ติดตามข้อมูลที่มีประโยชน์จาก FIRM


Leave a Reply