5 ข้อยกเว้น ต่อเติมได้เลย ไม่ต้องขออนุญาต !!!

หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าการก่อสร้าง หรือแม้แต่การต่อเติม หรือปรับปรุง อาคารนั้น ต้องมีการขออนุญาตกับทางหน่วยงานท้องถิ่นก่อน ซึ่งเป็นข้อกำหนด ทางกฎหมาย แต่ทั้งนั้นก็จะมีข้อยกเว้นบางประการ ในบางครั้งที่เป็นการซ่อมแซม หรือการต่อเติมเล็กน้อย ก็ไม่จำเป็นต้องขออนุญาต ซึ่งเราจะขอเสนอดังต่อไปนี้

1. การขยาย (หรือลด) เนื้อที่ของพื้นชั้นใดชั้นหนึ่ง รวมกันไม่เกิน 5 ตร.ม. และไม่มีการเพิ่ม (หรือลด) จำนวนของเสา หรือคาน

2. การขยาย (หรือลด) เนื้อที่ของหลังคาให้มีเนื้อที่มากขึ้น รวมกันไม่เกิน 5 ตร.ม. และไม่มีการเพิ่ม (หรือลด) จำนวนเสาหรือคาน

3. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอาคาร (เช่น เสา คาน ฐานราก) แต่โครงสร้างนั้น ต้องไม่ใช่คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง หรือโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ โดย การเปลี่ยนแปลงนั้นใช้วัสดุ ขนาด จำนวน และชนิด แบบเดียวกับของเดิม ซึ่งก็คือ ถ้าโครงสร้างอาคารที่เราเปลี่ยนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง หรือ โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ก็จะต้องขออนุญาตก่อนเสมอ แม้ว่าขนาด จำนวน วัสดุ หรือชนิดเสา หรือคานที่เป็นโครงสร้างนั้นจะเหมือนเดิมทุกอย่างก็ตาม

4. การเปลี่ยนส่วนใดๆ ก็ตามในบ้านที่ไม่ใช่ส่วนที่เป็นโครงสร้างอาคาร (เช่น ประตู ฝ้าเพดาน พื้น ผนัง ฯลฯ) โดยใช้วัสดุชนิดเดียวกันกับของเดิม หรือวัสดุ ชนิดอื่น ซึ่งไม่เป็นการเพิ่มน้ำหนักให้แก่โครงสร้างของอาคารเดิมเกิน 10% ของ น้ำหนักเดิม (การคำนวณกรณีนี้ อาจต้องให้วิศวกรเข้ามาช่วย)

5. การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ไม่เกินระยะร่นแนวอาคาร ตามข้อกำหนดกฎหมาย ควบคุมอาคาร และเข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่งของ 4 ข้อด้านบน

โดยสรุปก็คือ หากการต่อเติมนั้นมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง หรือเพิ่มน้ำหนัก ของอาคาร ซึ่งส่งผลต่อความแข็งแรง ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับการ อยู่อาศัยได้ กฎหมายเลยบังคับให้ต้องมีการขออนุญาตก่อนต่อเติม เพื่อให้ วิศวกรได้วิเคราะห์โครงสร้าง ความแข็งแรง และความเหมาะสมให้ใหม่ จะได้อยู่อาศัยกันได้อย่างปลอดภัย ส่วนเรื่องระยะร่นก็อย่างที่ทราบกันอยู่แล้วว่าเป็น กฎหมายควบคุมอาคาร ระยะร่นผิด ก็มีสิทธิ์โดนสั่งรื้อได้นั่นเอง

ให้มืออาชีพช่วยคุณ

ติดต่อรับคำปรึกษาหรือ ติดตามข้อมูลที่มีประโยชน์จาก FIRM


Leave a Reply