รายงานแก้ไขภายใน 1 วัน

เราได้พัฒนาระบบการจัดทำรายงานที่ล้ำสมัย สามารถจัดทำรายงานผลการตรวจสอบออกมาได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น การแชร์ข้อมูลผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ ที่ช่วยให้ทีมงานสามารถจัดระบบการทำรายงาน และตรวจสอบความถูกต้องของรายงานโดยวิศวกรผู้ควบคุมสามารถตรวจสอบได้ทันที ตั้งแต่อยู่บ้านของคุณลูกค้า ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการรอรายงานนานอีกต่อไป

สถิติรายการแก้ไข

สถิติรายการแก้ไข เป็นภาพรวมของรายการแก้ไขทั้งหมด นำเสนอในรูปแบบกราฟหรือแผนภูมิที่เข้าใจง่าย ทำให้สามารถทราบจำนวนรายการแก้ไขในแต่ละหมวดได้โดยใช้เวลาไม่นาน รวมถึงสามารถเปรียบเทียบรายการก่อนเก็บงาน และหลังเก็บงานได้ทันที ช่วยให้สามารถประเมินประสิทธิภาพการทำงาน หรือแก้ไขงานของทีมช่างโครงการได้

อัพเดททันที แบบเรียลไทม์

ระบบการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ และการจัดทำรายงานผ่านแอพพลิเคชั่น ทำให้คุณลูกค้าสามารถตรวจสอบผลการตรวจ และเสนอคำแนะนำเพิ่มเติมให้กับวิศวกร และทีมผู้จัดทำรายงานได้แบบทันที ทุกที่ ทุกเวลา ทำให้หมดปัญหาเรื่องการรอคอยรายงานผลการตรวจที่ยาวนาน อีกทั้งยังช่วยให้คุณลูกค้าได้มีส่วนร่วม และได้ผลการตรวจสอบบ้านตรงตามความต้องการ และมาตรฐานการก่อสร้างอย่างแท้จริง

แยกส่วนรายการแก้ไขรุนแรง

สามารถทราบรายการแก้ไขที่มีความสำคัญได้จากรายงานในหมวด Main Defect รายการแก้ไขจะระบุระดับความรุนแรง ทำให้สามารถทราบได้ทันทีว่า รายการแก้ไขแต่ละรายการมีความรุนแรงอยู่ระดับใดตามมาตรฐานงานก่อสร้าง ช่วยให้เจ้าของบ้าน และทีมโครงการสามารถวางแผนการทำงาน และการตรวจสอบมีระบบมากขึ้น

สรุปผลการตรวจสอบ

สรุปผลการตรวจทุกระบบของบ้านทั้งหลัง ในรูปแบบตารางเข้าใจง่าย ทำให้สามารถรู้รายการตรวจสอบ ความพร้อมในการใช้งาน และความสมบูรณ์ของแต่ละระบบได้ อีกทั้งยังมีการชี้แจงปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นที่ขัดขวางการตรวจสอบ รวมถึงคำแนะนำที่มีประโยชน์จากวิศวกร ทำให้เข้าใจสภาพของบ้านโดยรวมได้ก่อนตัดสินใจรับโอนบ้าน

ให้มืออาชีพช่วยคุณ

ติดต่อรับคำปรึกษาหรือ ติดตามข้อมูลที่มีประโยชน์จาก FIRM


Leave a Reply