เงินจองในทางกฎหมาย คือ เงินมัดจำ เพื่อเป็นพยานว่าผู้ซื้อจะปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงกับผู้ขายไว้ โดยเงินจองนั้นทางผู้ขายจะใช้เป็นส่วนลดเมื่อผู้ซื้อจ่ายเงซื้อครบจำนวน(ไม่ว่าจะด้วยเงินของผู้ซื้อเอง หรือว่าเงินของธนาคาร) นั่นหมายความว่าผู้ซื้อได้ปฏิบัติตามสัญญาว่าจะซื้อบ้านครบถ้วน แต่ถ้าในกรณีที่ผู้ซื้อปฏิบัติตามสัญญาไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ เงินมัดจำนั้นผู้ขายก็สามารถริบไว้ได้ตามกฎหมายเช่นกัน
หากต้องการป้องกันการสูญเสียเงินมัดจำ ก็สามารถเจรจาต่อรองกับผู้ขายไว้ก่อนได้ เพื่อให้ระบุในข้อสัญญาเพิ่มเติมว่าผู้ขายจะคืนเงินมัดจำให้ในกรณีใดบ้าง

ให้มืออาชีพช่วยคุณ

ติดต่อรับคำปรึกษาหรือ ติดตามข้อมูลที่มีประโยชน์จาก FIRM


Leave a Reply