สำหรับบ้านพักอาศัยทั่วไป น้ำหนักบรรทุก ขั้นต่ำจะอยู่ที่ 150 กก./ตร.ม. แต่ตามหลักการคำนวณเพื่อออกแบบโครงสร้างรับน้ำหนัก(ตามวิธีกำลัง)

วิศวกรจะเผื่อน้ำหนักในส่วนนี้ไว้เพื่อความปลอดภัยอีก 1.7-2 เท่าตัว และเผื่อน้ำหนักให้โครงสร้างรับได้เพิ่มอีก 40-70% ซึ่งตัวเลขที่แน่นอนจะอยู่ที่เท่าไหร่

ท่านผู้สนใจสามารถสอบถามได้จากวิศวกรผู้ออกแบบบ้านของท่านอีกทีหนึ่ง ซึ่งในการออกแบบโครงสร้าง โดยทั่วไปวิศวกรจะพิจารณาจากพฤติกรรมการรับน้ำหนักขององค์อาคารทั้งหมดในตัวอาคารอย่างละเอียด จึงจะกำหนดตัวแปรต่างๆ ตามความเหมาะสมในทุกๆด้าน

ซึ่งหากอาคารส่วนใดมีพฤติกรรมการรับน้ำหนักที่พิเศษกว่าปกติ วิศวกรก็จะพิจารณาออกแบบเพิ่มเติมส่วนนั้นให้อย่างเหมาะสม

ให้มืออาชีพช่วยคุณ

ติดต่อรับคำปรึกษาหรือ ติดตามข้อมูลที่มีประโยชน์จาก FIRM


Leave a Reply