วิธีการปูกระเบื้องที่ช่างนิยมใช้ มี 3 วิธี เรามาดูกันว่าแต่ละวิธีมีลักษณะอย่างไร และมีข้อดี-ข้อเสียอย่างไรบ้าง เพื่อให้ท่านเจ้าของบ้านสามารถนำไปชี้แจงช่างได้อย่างเหมาะสม

วิธีแรก

เป็นที่นิยมมากที่สุด นั่นคือวิธีปูกระเบื้องแบบซาลาเปา วิธีการคือ การนำกระเบื้องไปแช่น้ำให้อิ่มตัว และนำกระเบื้องขึ้นจากน้ำผึ่งให้หมาด ใช้ปูนทรายผสมน้ำป้ายด้านหลังกระเบื้อง เป็นก้อนเหมือนลูกซาลาเปา จากนั้นแปะเข้าไปที่ผนังหรือพื้น และเคาะเพื่อปรับระดับ ข้อดีก็คือ มีความรวดเร็วในการทำงาน สะดวกสบายสำหรับช่าง แต่มีข้อเสียคือ ปูนที่ไม่เต็มใต้แผ่นกระเบื้อง อาจทำให้เกิดโพรง กระเบื้องจะหลุดร่อน และเสียหายได้ง่าย โดยเฉพาะบริเวณมุมของแผ่นกระเบื้อง

วิธีที่สอง

การปูแบบเปียก เป็นการปูกระเบื้องขณะเทปรับโครงสร้างด้วยปูนทราย แปะกระเบื้องไปเลยไม่ต้องรอปูนแห้ง แน่นอนว่าข้อดีคือ ความรวดเร็ว และความสะดวกสบายของช่าง ข้อเสียคือ อาจเกิดการหลุดร่อนง่าย และอาจจะเกิดการยุบ หรือขยายตัวของปูนทรายที่เทปรับพื้น ทำให้กระเบื้องระเบิด หรือหลุดร่อนได้

วิธีที่สาม

ใช้ปูนกาวปูกระเบื้อง วิธีการคือ การปรับระดับพื้นให้ได้ระนาบ ได้ระดับตามที่ต้องการ จากนั้นปูกระเบื้องโดยใช้ปูนกาว ปาดที่พื้น และ/หรือผนัง และที่หลังกระเบื้อง และใช้เกียงหวีปาดให้เป็นร่องก่อนทำการปู ข้อดีคือไม่หลุดหรือร่อนง่ายหากปูตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และเกิดโพรงน้อยมากใต้กระเบื้อง แต่ข้อเสียก็คือ ช่างส่วนใหญ่ไม่ชำนาญ ไม่ทำตามขั้นตอนที่ผู้ผลิตแนะนำ จึงทำให้ประสิทธิภาพการยึดเกาะของปูนกาวลดลง และอาจจะต้องเสียเวลาในการเทปูนทราบปรับระดับก่อนทำการปูกระเบื้องอีกด้วย

ให้มืออาชีพช่วยคุณ

ติดต่อรับคำปรึกษาหรือ ติดตามข้อมูลที่มีประโยชน์จาก FIRM


Leave a Reply