แน่นอนว่าเราจะแนะนำให้ ตรวจก่อนแล้วค่อยโอนทีหลัง เพราะเราจะได้ทราบผลการตรวจ ทราบรายการแก้ไขได้ก่อนว่าหนักหนามากไหม (ในส่วนนี้หากจ้างวิศวกรตรวจสอบ จะได้ผลการวิเคราะห์จากวิศวกรมาด้วย) เพื่อพิจารณาว่าเราควรจะซื้อบ้านนี้อยู่หรือไม่

หลังจากทราบรายการแล้ว หากรับได้ จะโอนก่อนแก้ไขก็ยังไม่สาย และอีกอย่างต้องคิดในประเด็นหนึ่งว่าไม่ว่าการขายใดๆ บริการก่อนการขาย และบริการหลังการขาย ย่อมมีความแตกต่างกัน แต่หากมีปัจจัยต่างๆ บังคับให้ต้องโอน ไม่ว่าจะเป็นด้วยเงื่อนไขโปรโมชั่น หรือเงื่อนไขธนาคารก็ตาม ก็ให้พิจารณาตามความเหมาะสมส่วนบุคคลกันไป

แต่อย่างไรเสีย เราก็เชียร์ให้ลองต่อรองกับผู้ขายดูก่อน ขอตรวจสักครั้ง เพื่อที่จะรู้สภาพบ้าน ความพร้อมในการใช้งาน จะได้ตัดสินใจไม่พลาด เพราะบ้านไม่ได้อยู่กับเราแค่ชั่วคราว แต่บ้านอยู่กับเราทั้งชีวิตเชียวนะ

ให้มืออาชีพช่วยคุณ

ติดต่อรับคำปรึกษาหรือ ติดตามข้อมูลที่มีประโยชน์จาก FIRM


Leave a Reply