หน้าต่างบ้าน คือองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้บ้านของเราน่าอยู่มากขึ้น เพราะหน้าต่างช่วยให้บ้านของเรามีอากาศถ่ายเท เป็นตัวช่วยรับลมอีกทั้งยังช่วยรับแสงให้บ้านสว่าง สร้างบรรยากาศผ่อนคลายและน่าอยู่อีกด้วย แต่สำหรับประเทศไทยที่มีแดดจัดและอากาศร้อนเกือบทั้งปี บ้านที่มีหน้าต่างเยอะจะกลายเป็นช่วยให้บ้านเย็นหรือร้อนขึ้นกันแน่ วันนี้เราจะลองมาหาคำตอบกันครับ

หน้าต่างในบ้านควรมีจำนวนที่พอเหมาะและมีลักษณะเหมาะสมกับห้องต่างๆ ดังนี้

สารบัญ (เลือกอ่านตามหัวข้อ)

  1. หน้าต่างห้องรับแขกและห้องนั่งเล่น
  2. หน้าต่างห้องนอน
  3. หน้าต่างห้องครัว
  4. หน้าต่างห้องน้ำ

1. หน้าต่างห้องรับแขกและห้องนั่งเล่น

ปกติแล้วมักจะอยู่ติดกับบริเวณหน้าบ้านหรือมีการออกแบบไว้ในส่วนหน้าติดกับประตูหน้าบ้าน เพื่อความสะดวกสำหรับรับแขกและใช้พักผ่อน และด้วยความที่ห้องรับแขกมักจะมีขนาดใหญ่ หน้าต่างจึงควรติดตั้งไว้อย่างน้อย 2 หรือ 4 บาน เพื่อช่วยเพิ่มแสงสว่าง ช่วยรับลมและช่วยให้มีลมผ่านเข้ามาในส่วนอื่นๆ ของตัวบ้านด้วย

2. หน้าต่างห้องนอน

ห้องนอนเป็นห้องที่เราไม่ควรให้แสงสว่างเข้ามามากเกินความจำเป็นแต่ยังต้องมีหน้าต่างเพื่อการระบายอากาศ ดังนั้นอาจติดหน้าต่างไว้เพียงสองบานก็เพียงพอแล้ว นอกจากนี้สำหรับห้องเด็กหรือห้องนอนเล็กก็อาจใช้หน้าต่างเพียงแค่บานเดียวครับ

3. หน้าต่างห้องครัว

ห้องครัวควรมีหน้าต่างบ้างเพื่อช่วยระบายกลิ่นขณะทำอาหาร แต่อาจจะเลือกติดแค่ 1-2 บานตามขนาดของห้องครัวและใช้แบบที่เปิดปิดสะดวก โดยเปิดใช้แค่ตอนทำครัว เป็นต้น

4. หน้าต่างห้องน้ำ

หน้าต่างห้องน้ำอาจเลือกติดแบบบานเกล็ดและอยู่สูงติดเพดานเพื่อป้องกันสายตาจากภายนอก หน้าต่างห้องน้ำจะช่วยระบายอากาศและความชื้นส่วนเกินที่อยู่ในห้องน้ำของเรา

การมีหน้าต่างบ้านที่เหมาะสมจะช่วยให้อากาศในบ้านระบายได้ดี สร้างทิศทางลมผ่าน ทำให้บ้านเย็นสบายและมีแสงสว่างที่เหมาะสม แต่หากบ้านของเรามีหน้าต่างเยอะเกินไป แสงและความร้อนก็จะเข้ามาได้มากขึ้น ส่งผลให้ตัวบ้านร้อนขึ้นโดยเฉพาะในบริเวณที่ติดกับหน้าต่างที่รับแสงหรือหน้าต่างด้านทิศตะวันตก ดังนั้นหากใครหลวมตัวทำหน้าต่างเยอะๆ มาแล้ว ก็อาจแก้ไขด้วยการพยายามเปิดหน้าต่างบานอื่นๆ เพื่อให้เกิดลมไหลเวียนในบ้านและไม่ทำให้อากาศร้อนอบอยู่ในบ้านของเรา นอกจากนี้การปลูกต้นไม้รอบๆ บ้านหรือแขวนไม้แขวนก็เป็นตัวช่วยที่จะทำให้บริเวณรอบบ้านเย็นขึ้นได้ถึงแม้จะมีหน้าต่างที่เปิดรับแสงและไอร้อนของแดดจำนวนมากก็ตาม

ถึงแม้ว่าหน้าต่างจะมีประโยชน์คือช่วยรับลม ช่วยระบายอากาศและรับแสงให้กับบ้าน แต่หากมีมากเกินไปก็อาจกลายเป็นตัวทำให้บ้านร้อนขึ้นมาได้ ดังนั้นอย่าลืมเลือกติดตั้งหน้าต่างให้เหมาะสมกับขนาดของบ้านจึงจะดีที่สุดครับ

ให้มืออาชีพช่วยคุณ

ติดต่อรับคำปรึกษาหรือ ติดตามข้อมูลที่มีประโยชน์จาก FIRM


Leave a Reply