LTV ปี 2563 ที่ควรรู้ก่อนกู้ซื้อบ้าน

สำหรับใครก็ตามที่มีความสนใจ หรือกำลังตัดสินใจเลือกซื้อบ้านสักหลังแล้วล่ะก็ ต้นปี 2563 นี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกนโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุนให้ประชาชนมีบ้านเป็นของตัวเอง โดยมีการปรับ Loan to Value หรือ LTV นั่นคือ วงเงินที่สามารถขอยื่นกู้กับธนาคารเพื่อใช้ในการซื้อบ้านหรือคอนโด ให้มีวงเงินที่มากขึ้นในบางกรณี อีกทั้งยังอาจได้วงเงินเพิ่มในส่วนของการตกแต่งบ้านอีกด้วย ซึ่งอาจช่วยให้การตัดสินใจของเรานั้นเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียว

ในบทความนี้จะมาอธิบายข้อมูลที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการปรับค่า LTV ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2563 โดยมีทั้งหมด 3 กรณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. บ้าน/คอนโด หลังแรก

1.1 มูลค่าที่อยู่อาศัย น้อยกว่า 10 ล้านบาท

  • แบบเก่า
   • กู้ได้เต็มมูลค่าหลักประกัน (100%)
  • ปรับใหม่
   • กู้ได้เต็มมูลค่าหลักประกัน (100%)
   • กู้เงินเพิ่มได้อีก 10% สำหรับซื้ออุปกรณ์ตกแต่ง

ยกตัวอย่างเช่น ต้องการซื้อคอนโดมูลค่า 1 ล้านบาท สามารถกู้ได้ 1 ล้านบาท + 100,000 บาท (หากเราต้องการเงินเพื่อใช้ในการตกแต่ง) รวมวงเงินที่เราสามารถกู้ได้ทั้งสิ้น 1,100,000 บาท นั่นเอง

1.2 มูลค่าที่อยู่อาศัย ตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป

  • แบบเก่า
   • กู้เงินได้ 80% ของมูลค่าหลักประกัน
  • ปรับใหม่
   • กู้เงินได้ 90% ของมูลค่าหลักประกัน

2. บ้านหลังที่ 2

2.1 มูลค่า น้อยกว่า 10 ล้านบาท

  • แบบเก่า
   • กู้ได้ 90% ของมูลค่าหลักประกัน เมื่อผ่อนบ้านหลังแรกมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป
   • กู้ได้ 80% ของมูลค่าหลักประกัน เมื่อผ่อนบ้านหลังแรกน้อยกว่า 3 ปี
  • ปรับใหม่
   • กู้ได้ 90% ของมูลค่าหลักประกัน เมื่อผ่อนบ้านหลังแรกมากกว่า 2 ปี ขึ้นไป
   • กู้ได้ 80% ของมูลค่าหลักประกัน เมื่อผ่อนบ้านหลังแรกน้อยกว่า 2 ปี

2.2 มูลค่า ตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป

  • กู้ได้ 80% ของมูลค่าหลักประกัน (ไม่เปลี่ยนแปลง)


3. บ้านหลังที่ 3

 • กู้ได้ 70% ทุกกรณี (ไม่เปลี่ยนแปลง)


จากข้อมูลข้างต้น ใช่ว่าใครก็ได้ที่สามารถยื่นกู้เงินในการซื้อบ้านหรือคอนโดได้ ซึ่งคนๆ นั้นจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละธนาคารที่เรายื่นกู้อีกด้วย และแม้ว่าจะมีการปรับหลักเกณฑ์ในการให้กู้เงินซื้อบ้านและคอนโดให้มากขึ้น

แต่นั่นก็เท่ากับว่าเราจะต้องมีภาระที่มากหรืออาจยาวนานขึ้นตามมาด้วยเช่นกัน ดังนั้นเรื่องของการจัดการด้านการเงินจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องวางแผนเพื่อรับมือกับอนาคตทั้งระยะใกล้และไกลให้ดี ไม่อย่างนั้นอาจเป็นปัญหาที่อาจส่งผลร้ายมากกว่าส่งผลดี กับการเลือกตัดสินใจซื้อบ้านสักหลังหนึ่งได้

ให้มืออาชีพช่วยคุณ

ติดต่อรับคำปรึกษาหรือ ติดตามข้อมูลที่มีประโยชน์จาก FIRM


Leave a Reply