Metal Deck หรือเมทัลเด็ค หรือบางแห่งเรียกว่า Steel Deck นั้น คือระบบพื้นรูปแบบหนึ่ง ที่เหมาะสมจะนำมาก่อสร้างร่วมกับโครงสร้างเหล็ก ประกอบด้วยแผ่นเหล็กรีดเป็นลอนต่างๆ(คล้ายแผ่นหลังคาเมทัลชีท) นำมาวางบนคาน โดยมีหัวหมุดเหล็กยึดกับคานเหล็กเป็นระยะๆ แล้วเทคอนกรีตด้านบนตามปกติ เหมือนกับการเทคอนกรีตโครงสร้างพื้นทั่วไป

โดยถ้าคิดกันแบบง่ายๆ จะสามารถกล่าวได้ว่าแผ่นเหล็ก Metal Deck นี้ จะเหมือนเป็นทั้งไม้แบบ และเหล็กเสริมไปในตัว ดังนั้นจึงทำให้การก่อสร้างพื้นในระบบนี้จะใช้เหล็กเสริมน้อยกว่าแผ่นพื้นระบบอื่นๆ และส่วนที่แผ่นเหล็กยกลอนขึ้น ก็ทำให้ประหยัดคอนกรีตในการเทพื้นได้อีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม

อย่างที่กล่าวข้างต้น ระบบนี้ก็ยังคงต้องมีการใส่เหล็กเสริม(เหล็กเส้น, Wire Mesh)ในคอนกรีตเพื่อป้องกันการแตกร้าวตามระบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป ข้อดีของพื้นชนิดนี้ คือ ค่อนข้างมีน้ำหนักเบา และใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างเร็วกว่าปกติ และสามารถใช้ทำหลังคาดาดฟ้ารวมถึงพื้นที่ที่เปียกน้ำได้ด้วย(ใส่สารในคอนกรีตกันซึมเพิ่มเติมตามปกติ)

แต่ราคาค่าก่อสร้างโดยรวมยังสูงกว่าระบบพื้นประเภทอื่นๆ และเนื่องจากเป็นแผ่นเหล็ก จึงควรมีการป้องกันการเกิดสนิม โดยการพ่นหรือทาสีกันสนิม และอาจมีการพ่นสารเคมีกันไฟเพิ่มเติมด้วยก็ได้

ขั้นตอนการติดตั้ง Metal Deck

  1. วางแผ่น Metal Deck ตามแบบ
  2. ตัดแต่งให้เข้ารูปบริเวณส่วนโค้ง มุม และเสา กรณีมีช่องเปิด(Opening) ให้ตัดแผ่นตามรายละเอียดของช่องเปิด และต้องเสริมกำลัง(กันร้าวตามระบบโครงสร้าง คสล.) บริเวณช่องเปิดก่อน
  3. ปิด End Crosure
  4. ติดตั้ง Edge Form (Pour Stop) รอบบริเวณที่จะเทคอนกรีต
  5. ติดตั้ง Shear Stud
  6. วาง Wire Mesh หรือเหล็กเสริมตามแบบ
  7. เทคอนกรีตตามความหนาที่ระบุ กรณีต้องค้ำยัน ต้องค้ำยันก่อนเทคอนกรีต

ให้มืออาชีพช่วยคุณ

ติดต่อรับคำปรึกษาหรือ ติดตามข้อมูลที่มีประโยชน์จาก FIRM


Leave a Reply