ค่าจดจำนอง คือ ค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้กรมที่ดิน กรณีที่มีการจำนองอสังหาริมทรัพย์ โดยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ของอสังหาริมทรัพย์นั้น โดยค่าธรรมเนียมนี้คิดร้อยละ 1 จากราคาที่จำนอง หรือราคาประเมิน(ก็คือในกรณีที่กู้สถาบันการเงินเพื่อซื้อบ้าน) เงินส่วนนี้เจ้าของบ้านหลายรายมักจะลืมกันไปว่าต้องมีด้วย จึงไม่ได้เตรียมสำรองกันไว้ ทำให้เสียเวลา เสียโอกาสกันโดยไม่ใช่เหตุอันควร

 

ให้มืออาชีพช่วยคุณ

ติดต่อรับคำปรึกษาหรือ ติดตามข้อมูลที่มีประโยชน์จาก FIRM


Leave a Reply