อย่างที่รู้กันว่าเสาเข็มเป็นเสมือนขาของคนเรา ที่จะทำหน้ารับน้ำหนักตัวเราทั้งหมดลงสู่พื้นโลก แต่เสาเข็มจะถ่ายน้ำหนักของบ้านลงบนชั้นทรายแข็ง ซึ่งอยู่ลึกลงไปในชั้นดินหลายสิบเมตร โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลด้วยแล้ว เสาเข็มยิ่งมีความสำคัญมาก เพราะเป็นพื้นที่ปลายแม่น้ำ มีตะกอนดินเลนทับถมอยู่เยอะ ชั้นทรายแข็งจึงอยู่ลึกมาก

ในงานก่อสร้างมีเสาเข็มอยู่หลายประเภท ซึ่งในที่นี้จะพูดถึงแค่เสาเข็มตอก และเสาเข็มเจาะ ทั้งสองประเภทต่างกันอย่างไร ควรใช้แบบไหนดี ถ้าเราจะสร้างบ้าน

  1. เสาเข็มตอก เป็นเสาเข็มที่หล่อสำเร็จจากโรงงาน ขนย้ายมาเป็นท่อนขนาดยาว ข้อดีคือไม่แพง
  2. เสาเข็มเจาะ ต้องมาผลิต เจาะดิน แล้วหล่อเสาเข็มในพื้นที่ก่อสร้าง ข้อดีคือการขนย้ายสะดวก เหมาะกับการทำงานในพื้นที่จำกัด แรงสั่นสะเทือนที่จะกระทบต่อบ้านข้างเคียงต่ำ แต่แพง

ส่วนในเรื่องของความแข็งแรง ทั้งคู่ไม่ต่างกัน เพราะถูกสเปคมาโดยวิศวกรอยู่แล้ว

ดังนั้น เวลาเลือกใช้ ให้ปรึกษาวิศวกร ถึงความเหมาะสม เพื่อให้การทำงานในพื้นที่ก่อสร้างมีประสิทธิภาพที่สุด

ให้มืออาชีพช่วยคุณ

ติดต่อรับคำปรึกษาหรือ ติดตามข้อมูลที่มีประโยชน์จาก FIRM


Leave a Reply