ขออนุญาตก่อสร้างบ้านด้วยตัวเอง ไม่ต้องใช้วิศวกรหรือสถาปนิกเซ็นรับรอง !!!

        วิศวกรโยธา คือผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพและมีความชำนาญในเรื่องของการวิเคราะห์โครงสร้างของอาคาร บ้านและสิ่งก่อสร้างต่างๆ เพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้าง
สถาปนิก คือผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพ และมีความชำนาญในการออกแบบอาคาร บ้านและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ให้เหมาะสมด้านการใช้งาน

จะเห็นได้ว่าโดยหลักๆ แล้วทั้ง 2 วิชาชีพ มีความเกี่ยวข้องในด้านงานก่อสร้าง เพื่อให้ได้งานก่อสร้างตามมาตรฐาน ปลอดภัยต่อผู้ใช้สอย และถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นการจะขออนุญาตก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างใดๆ จึงจำเป็นต้องมีการรับรองจากทั้งสองวิชาชีพนี้เป็นหลัก ซึ่งเราจะเรียกอาคารพวกนั้นตามกฎหมายว่า อาคารควบคุม แต่จะมีสิ่งปลูกสร้าง อาคาร หรือบ้านบางประเภท ที่ไม่จำเป็นต้องได้รับการรับรองจากวิศวกรหรือสถาปนิก เนื่องด้วยเป็นข้อยกเว้นทางกฎหมาย มาดูกันว่าการขออนุญาตก่อสร้างบ้านแบบไหน ที่ไม่จำเป็นต้องใช้วิศวกรหรือสถาปนิกเซ็นรับรอง นั่นคือบ้านที่เข้าลักษณะดังนี้

“ บ้านไม่เกินสองชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันไม่เกิน 150 ตารางเมตร และมีช่วงคาน ช่วงใดช่วงหนึ่งไม่ถึง 5 เมตร และความสูงชั้นใดชั้นหนึ่งไม่ถึง 4 เมตร “

ตามลักษณะข้างต้น แบบก่อสร้าง ไม่จำเป็นต้องมีสถาปนิก และวิศวกรลงนามรับรองแบบ อีกทั้งเจ้าของบ้านยังสามารถลงนามเพื่อขออนุญาตก่อสร้างด้วยตนเองได้อีกด้วย เนื่องจากบ้านที่มีลักษณะข้างต้น เป็นโครงสร้างมาตรฐานที่พบได้ทั่วไป ช่างก่อสร้าง หรือผู้รับเหมาเคยพบเห็นกันบ่อยๆ ไม่มีโครงสร้างชั้นสูงที่แปลก และซับซ้อน จึงเห็นว่าไม่เป็นอันตรายใดๆ กับผู้อยู่อาศัย ไม่อยู่ในประเภทอาคารควบคุม จึงสามารถให้ช่างก่อสร้างตามประสบการณ์ได้ ไม่จำเป็นต้องมีการรับรองแบบ และควบคุมโดยวิศวกร

เป็นอย่างไรกันบ้าง ตรวจสอบแบบก่อสร้างที่มีในมือกันเรียบร้อยหรือยัง ถ้าหากคุณสมบัติตรงตามที่บอกข้างต้นแล้ว ประกอบกับปัจจัยด้านอื่นๆ พร้อมแล้ว ก็ไม่ต้องรอช้า ไปขออนุญาตสร้างบ้านด้วยตัวเองกันได้เลย

ให้มืออาชีพช่วยคุณ

ติดต่อรับคำปรึกษาหรือ ติดตามข้อมูลที่มีประโยชน์จาก FIRM


Leave a Reply