สนิม คือ การผุกร่อนของเหล็ก หรือโลหะชนิดอื่นๆ(ในที่นี้จะโฟกัสที่เหล็ก) เกิดจากการที่ผิวของเหล็กทำปฏิกิริยากับออกซิเจน และความชื้นในอากาศ(หรือในน้ำก็ได้) ทำให้เหล็กในบริเวณนั้นมีลักษณะ หรือคุณสมบัติเปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็น สี ความแข็งแรง และการผุกร่อนไม่สามารถคงสภาพได้

สนิมโดยทั่วไป จะมี 2 ชนิด ได้แก่

1. สนิมผิว คือ สนิมระยะแรกเริ่ม เหล็กยังคงสภาพได้ และยังไม่สูญเสียความแข็งแรง สามารถแก้ไขโดยการขัดผิว และทาสีกันสนิม เพื่อนำไปใช้งานต่อได้

2. สนิมขุม คือ สนิมที่ลุกลามเข้าไปในเนื้อเหล็ก ทำให้เหล็กสูญเสียความแข็งแรง และการคงสภาพ จนไม่สามารถนำไปใช้งานได้

และนั่นก็คือคำตอบของหัวข้อ…สนิมแบบไหนที่น่ากังวล นั่นเอง!!

ให้มืออาชีพช่วยคุณ

ติดต่อรับคำปรึกษาหรือ ติดตามข้อมูลที่มีประโยชน์จาก FIRM


Leave a Reply