ขั้นตอนสำคัญสำหรับการขออนุญาตก่อสร้าง หลังจากการเตรียมเอกสารทั้งหมดแล้ว คงจะหนีไม่พ้นการเซ็นรับรองเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เรื่องนี้แบ่งได้เป็น 4 กรณีหลักๆ มาดูกันซิว่าบ้านของเราต้องให้ใครเซ็นเป็นผู้ควบคุมงานกันนะ!!

1. เจ้าของสามารถเซ็นควบคุมงานด้วยตัวเอง ในกรณีที่บ้านไม่เกินสองชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันไม่เกิน 150 ตารางเมตร และมีช่วงคานช่วงใดช่วงหนึ่งไม่ถึง 5 เมตร และความสูงชั้นใดชั้นหนึ่งไม่ถึง 4 เมตร เพราะบ้านในลักษณะนี้ เป็นโครงสร้างมาตรฐานที่พบได้ทั่วไป ช่างก่อสร้าง หรือผู้รับเหมาเคยพบเห็นกันบ่อยๆ ไม่มีโครงสร้างชั้นสูงที่แปลก และซับซ้อน จึงเห็นว่าไม่เป็นอันตรายใดๆ กับผู้อยู่อาศัย ไม่อยู่ในประเภทอาคารควบคุม จึงสามารถให้ช่างก่อสร้างตามประสบการณ์ได้ ไม่จำเป็นต้องมีการรับรองแบบ และควบคุมโดยวิศวกร และสถาปนิก และเนื่องจากไม่ต้องเซ็นต์รับรองแบบ จึงไม่ต้องยื่นแบบก่อสร้างตอนขออนุญาตด้วย

2. สถาปนิกเซ็นควบคุมงาน ในกรณีที่บ้าน/อาคารมีพื้นที่ใช้สอยเกิน 150 ตร.ม.

3. วิศวกรเซ็นควบคุมงาน ในกรณีที่บ้าน/อาคารมีความสูงตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไป หรือโครงสร้างของอาคารที่ชั้นใดชั้นหนึ่งมีความสูงตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป หรืออาคารที่มีช่วงคานตั้งแต่ 5 เมตรขึ้นไป

4. สถาปนิกและวิศวกรต้องเซ็นต์เป็นผู้ควบคุมงานร่วมกัน ในกรณีที่เข้าข่ายทั้งข้อ 2 และข้อ 3

ให้มืออาชีพช่วยคุณ

ติดต่อรับคำปรึกษาหรือ ติดตามข้อมูลที่มีประโยชน์จาก FIRM


Leave a Reply