มีที่ดินอยู่ อาจจะเป็นมรดกตกทอด เก็บไว้นานแล้ว จึงอยากจะนำไปใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นนำไปสร้างบ้าน สร้างอาคาร หรือจะให้เช่า หรือขาย แต่ไม่แน่ใจว่าที่ดินของตัวเองยังคงมีขนาดเท่าเดิมหรือเปล่า เพิ่มขึ้น หรือหดหาย สามารถตรวจสอบได้ง่ายๆ 2 วิธี ดังนี้

  1. เข้าไปที่เว็บไซต์กรมที่ดิน http://dolwms.dol.go.th แล้วกรอกข้อมูลที่ระบบต้องการ เช่น เลขที่โฉนด ที่ตั้ง เป็นต้น
  2. เข้าไปติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักที่ดินที่ที่ดินแปลงนั้นตั้งอยู่ ยื่นเอกสาร หรือเลขที่โฉนด ก็สามารถตรวจสอบได้ทันทีเช่นกัน

หาก 2 วิธีข้างต้น ยังทำให้เกิดความไม่สบายใจ ก็ลองใช้บริการรังวัด สอบพื้นที่โฉนดกันให้รู้ไปเลยว่าที่ดินเรามันขนาดเท่าไหร่กันแน่ ซึ่งรังวัดมีทั้งของเอกชน และของกรมที่ดินเอง ลองเลือกใช้บริการกันตามความเหมาะสมนะครับ

ให้มืออาชีพช่วยคุณ

ติดต่อรับคำปรึกษาหรือ ติดตามข้อมูลที่มีประโยชน์จาก FIRM


Leave a Reply