ตะแกรงกรงไก่ในปูนฉาบจะทำหน้าที่เหมือนเหล็กเสริมในคอนกรีต หรือก็คือช่วยเพิ่มความแข็งแรง และการรับแรงดึงที่ดีขึ้นให้ตัวปูนฉาบ เพื่อเพิ่มความสามารถในการยึดเกาะ และป้องกันการหลุด ร่อน แตกร้าวของปูนฉาบ ในบริเวณต่างๆ ที่มีความเสี่ยงอันได้แก่

  • บริเวณรอยต่อของวัสดุที่ต่างกันสองชนิด เช่น ผนังก่ออิฐกับเสาเอ็น/ทับหลัง คาน/เสาโครงสร้างกับผนังก่ออิฐ รอยต่อผนังของอิฐต่างชนิดกัน เป็นต้น
  • บริเวณที่มีการกรีด และฝังอุปกรณ์ลงไปในผนัง เช่น ท่อร้อยสายไฟ ท่อน้ำประปา เป็นต้น
  • ขอบมุมของผนังที่มีการจับเซี้ยมรอฉาบ เช่น มุมห้อง มุมเสา ขอบหน้าต่างอลูมิเนียม เป็นต้น
  • บริเวณที่มีการรับแรงกระแทก เช่น มุมผนังที่ติดกับวงกบประตู เป็นต้น

ให้มืออาชีพช่วยคุณ

ติดต่อรับคำปรึกษาหรือ ติดตามข้อมูลที่มีประโยชน์จาก FIRM


Leave a Reply