กระเบื้องไม่ได้ระดับ เป็นเพราะอะไร ?

เดินแล้วสะดุด เหมือนพื้นไม่เรียบ หนักหน่อยก็เตะ เท้าฉีก ได้เลือด…เหล่านี้ คือปัญหากระเบื้องไม่ได้ระดับ เวลาไปตรวจบ้าน ก็มักจะพบกันได้บ่อยๆ ซึ่งปัญหานี้ มักมีสาเหตุหลักๆ มาจาก

  1. ตัวกระเบื้องเองที่ไม่ได้ระดับ ไม่ตรง ไม่ระนาบ เกิดจากการเผามาจากโรงงานที่คุณภาพไม่ดี
  2. กระเบื้องดีแล้ว แต่ช่างปูไม่ดี แบบนี้ต้องตีมือช่าง

แล้วเวลาตรวจกระเบื้องเจอเรื่องไม่ได้ระดับ จะรู้ได้อย่างไรว่า แบบไหนเป็นเพราะแผ่นกระเบื้อง แบบไหนเป็นเพราะช่าง ไว้ติดตามตอนต่อไป ใน “ซีรีส์ตรวจบ้านที่ 2 : ตรวจงานกระเบื้อง” รอดูนะ!!

ให้มืออาชีพช่วยคุณ

ติดต่อรับคำปรึกษาหรือ ติดตามข้อมูลที่มีประโยชน์จาก FIRM


Leave a Reply