ขั้นต้นทำสอบได้เลย หลังจากมีการเทพื้นโครงสร้างห้องน้ำ และก่ออิฐผนังห้องน้ำแล้ว เพื่อดูความสามารถในการกันซึมของพื้น ก่อนการปูกระเบื้อง หากเกิดปัญหาจะได้แก้ไขทัน ไม่ต้องทุบ รื้อกระเบื้อง

อีกครั้ง ควรตรวจสอบก่อนการรับมอบบ้าน เพื่อความมั่นใจว่าระหว่างก่อสร้าง ไม่มีความผิดพลาดที่จะทำให้เกิดการรั่วซึม หรือปัญหาการลักไก่ และวางยากัน เป็นต้น

ให้มืออาชีพช่วยคุณ

ติดต่อรับคำปรึกษาหรือ ติดตามข้อมูลที่มีประโยชน์จาก FIRM


Leave a Reply