ช่วยคุณหาผู้รับเหมา

… ทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์การทำงานด้านงานก่อสร้างมาอย่างยาวนาน มีการเก็บข้อมูลของผู้รับเหมา และช่างเฉพาะทางในสายงานต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้คุณมีตัวเลือกเกี่ยวกับผู้รับเหมามากขึ้น และมั่นใจได้ว่าจะได้ผู้รับเหมาที่ดี และมีมาตรฐานจากการคัดสรรจากเรา

ช่วยคุณควบคุมค่าใช้จ่าย

… ทีมงานวิศวกรมืออาชีพ ทำให้มีข้อมูลราคากลางที่อ้างอิงจากหน่วยงานต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ ร่วมกับประสบการณ์ทางด้านการถอดแบบ และประมาณราคาโดยเฉพาะ ด้วยการตรวจสอบจากเรา คุณจึงมั่นใจได้ว่ารายการต่างๆ ที่คุณต้องจ้างผู้รับเหมา คุณจะได้รับราคาที่เป็นธรรม ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างแน่นอน

ช่วยคุณจัดการ

… สบายใจมากกว่า ด้วยการให้ทีมงานวิชาชีพเฉพาะด้านจัดการเกี่ยวกับการเตรียมงานก่อสร้างแทนคุณ คุณจะได้รับบริการที่มีมาตรฐาน ขั้นตอนชัดเจนตามหลักวิชาชีพ สามารถต่อรอง และประสานงานกับผู้รับเหมา เพื่อให้งานก่อสร้างที่จะเกิดขึ้นดำเนินไปโดยราบรื่น และแน่นอนว่าคุณจะได้รับการปกป้องผลประโยชน์ด้านงานก่อสร้างอย่างเหมาะสมที่สุดจากทีมของเรา

ช่วยคุณเตรียมเอกสาร

… สัญญางานก่อสร้าง และเอกสารประกอบทั้งหมดที่จะทำให้งานก่อสร้างมีมาตรฐาน จะถูกจัดเตรียมไว้ให้คุณไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเรียบร้อย พร้อมทั้งการให้คำแนะนำที่มาที่ไป ความเชื่อมโยง ประโยชน์ และความสำคัญของเอกสารทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ทีมงานมืออาชีพของเราจะช่วยให้คุณพร้อมที่สุดก่อนจะดำเนินการทำสัญญาก่อสร้างกับผู้รับเหมา

ทำไมต้องเรา

ออกแบบบ้านจากความต้องการ

ความเชี่ยวชาญที่เกิดจากการเรียนรู้ และสั่งสมประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างบ้านและ ออกแบบบ้าน โดยเฉพาะ ทีมวิศวกร และสถาปนิกของ FIRM จึงสามารถรับทราบ และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบ้านที่คุณต้องการได้อย่างไม่ตกหล่น เพื่อนำมาคิด วิเคราะห์ผ่านกระบวนการทางวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม เพื่อสังเคราะห์ให้เกิดแบบบ้านที่ตรงกับรูปแบบความต้องการของคุณ ในทุกฟังก์ชัน และบ่งบอกเอกลักษณ์ความเป็นตัวคุณบนพื้นที่ใช้สอยทุกตารางเมตร

ควบคุมงบประมาณงานก่อสร้างได้

ความรู้ และประสบการณ์ในด้านงานก่อสร้างบ้าน และ ออกแบบบ้าน มาอย่างยาวนาน ทีมวิศวกร และสถาปนิกของ FIRM จึงมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของวัสดุ และวิธีการก่อสร้างเป็นอย่างดี มีความสามารถในการเลือกสรรวัสดุ และวิธีการก่อสร้างระบุลงในแบบก่อสร้างให้คุณได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม ภายใต้งบประมาณที่คุณต้องการ

ขออณุญาตก่อสร้างได้ และสร้างได้จริง

ประสบการณ์ที่สั่งสม และความรู้เฉพาะทางในวิชาชีพ ทีมวิศวกร และสถาปนิกของ FIRM จึงมีความชำนาญในการ รับออกแบบบ้าน ที่ตรงกับความต้องการของผู้อยู่อาศัย มีรูปแบบโดดเด่นสวยงาม ถูกข้อกำหนดกฎหมายควบคุมอาคาร สามารถขออนุญาตก่อสร้างได้อย่างไร้ปัญหา และที่สำคัญแบบก่อสร้างบ้านของ FIRM เป็นแบบบ้านที่ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์มาอย่างถี่ถ้วนในทุกมิติ สามารถก่อสร้างได้จริงทุกหลัง

รับรองโดยวิศวกร และสถาปนิก

เราคือทีมวิศวกร และสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญ และมีจรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพควบคุมตามกฎหมาย การ รับออกแบบบ้าน ทุกหลังจึงผ่านกระบวนการทางวิศวกรรม และสถาปัตยกรรมมาแล้วอย่างเป็นระบบ ดังนั้นจึงมั่นใจได้อย่างแน่นอนว่า แบบบ้านของคุณจะได้รับการรับรองด้านการออกแบบจากสถาปนิก และวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขา ทำให้เกิดความสวยงาม เหมาะสม และปลอดภัยในทุกตารางเมตร

ให้มืออาชีพช่วยคุณ

ติดต่อรับคำปรึกษาหรือ ติดตามข้อมูลที่มีประโยชน์จาก FIRM


Leave a Reply