“งานเปียก” ความหมายตรงตามตามตัว นั่นคือต้องเปียกแน่ๆ ซึ่งโดยรวมจะเกี่ยวข้องกับงานที่ต้องใช้ปูน ซึ่งต้องทำงานขณะปูนเปียก ต้องรอเวลาการเซตตัวของปูน ต้องเลอะเทอะ และไม่สามารถทำงานต่อเนื่องได้ในทันที อันได้แก่ งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กทุกชนิด งานก่อฉาบผนังอิฐ งานปูกระเบื้อง เทปูนปรับระดับ ปีกนก คสล. แม้กระทั่งการติดครอบหลังคาแบบปั้นปูน

ให้มืออาชีพช่วยคุณ

ติดต่อรับคำปรึกษาหรือ ติดตามข้อมูลที่มีประโยชน์จาก FIRM


Leave a Reply