ประกันผลงานกับงานก่อสร้าง

เรื่องของงานก่อสร้างเป็นเรื่องใหญ่ที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งในชีวิตของพวกเราทุกคน โดยครั้งหนึ่งในชีวิตของเราจะต้องเคยมีประสบการณ์ตรง ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ทั้งหมด หรือแม้กระทั่ง การต่อเติมเพิ่มส่วนใดส่วนหนึ่งของบ้านให้มีความเหมาะสมและน่าอยู่มากยิ่งขึ้น ซึ่งโดยปกติเรามักจะกังวลกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้านี้อยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นความกังวลจากความพร้อมในการเข้าอยู่ งบประมาณค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้ หรือแม้กระทั่งการเลือกผู้รับเหมา ผู้ซึ่งจะมาคลุกคลีอยู่กับเราและเป็นคนสานฝันของเราให้เกิดขึ้นภายในระยะเวลาอันใกล้ แต่ถ้าหากระยะเวลาอันใกล้นี้กลับกลายเป็นระยะเวลาอันไกลล่ะ เราจะมีหนทางไหนบ้างที่จะป้องกันการเกิดปัญหานี้ได้

นอกจากการจัดทำสัญญาการก่อสร้างที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหลักฐานที่เป็นรูปธรรม เป็นข้อตกลงระหว่างเราและผู้รับเหมาในการว่าจ้างให้มาดำเนินงานก่อสร้างแล้ว แนะนำให้มีการทำประกันผลงานก่อสร้างขึ้นด้วย

ประกันผลงานคืออะไร ทำไมถึงต้องมี  โดยส่วนใหญ่จะรับประกันผลงานภายในระยะเวลา 1 ปีหลังจากที่งานแล้วเสร็จ เพื่อให้เราผู้เป็นเจ้าของบ้านหมดความกังวลเรื่องสิ่งก่อสร้างที่ไม่เอื้อต่อการเข้าอยู่อาศัย โดยจะเน้นการประกันผลงานที่เกี่ยวกับงานโครงสร้าง น้ำรั่วซึม งานระบบไฟฟ้า ประปาและสุขาภิบาล เพราะเรื่องพวกนี้สามารถก่อให้เกิดความเสียหายและความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยได้ อีกทั้งการประกันผลงานนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของผู้รับเหมา เพื่อไม่ให้เกิดการหนีงานและช่วยให้งานออกมาเสร็จสมบูรณ์ได้ หรือหากเกิดปัญหาขึ้นภายในระยะเวลา 1 ปีหลังงานแล้วเสร็จ แต่ผู้รับเหมาไม่ยอมมาแก้ไขให้ เราก็สามารถนำเงินที่ได้จากการหักประกันผลงานนี้มาว่าจ้างช่างหรือผู้รับเหมารายอื่นเพื่อมาซ่อมแซมต่อส่วนที่ต้องการได้

โดยเราสามารถตกลงประกันผลงานกับผู้รับเหมาเพื่อหักค่าประกันผลงานจากงวดงานในแต่ละครั้ง ซึ่งส่วนจะใหญ่จะหักที่ราคาประมาณ 5-10% ของงวดงานในแต่ละครั้ง ยกตัวอย่างเช่น

สร้างบ้านราคา 1 ล้านบาท (1,000,000 บาท) ตกลงค่าประกันผลงานในแต่ละงวดงาน 5%

 • งวดที่ 1 เป็นเงิน (5%) = 50,000 บาท
  หักเงินประกันผลงาน (5%) = 2,500 บาท
 • งวดที่ 2 เป็นเงิน (25%) = 250,000 บาท
  หักเงินประกันผลงาน (5%) = 12,500 บาท
 • งวดที่ 3 เป็นเงิน (25%) = 250,000 บาท
  หักเงินประกันผลงาน (5%) = 12,500 บาท
 • งวดที่ 4 เป็นเงิน (25%) = 250,000 บาท
  หักเงินประกันผลงาน (5%) = 12,500 บาท
 • งวดที่ 5 เป็นเงิน (20%) = 200,000 บาท
  หักเงินประกันผลงาน (5%) = 10,000 บาท

ค่าประกันผลงานโดยรวมทั้งสิ้นคิดเป็นเงิน 50,000 บาท

ทั้งนี้หากเราไม่สะดวกในการคิดประกันผลงานตามงวดงานแต่ละครั้ง สามารถหักเงินจากค่าก่อสร้างทั้งหมดได้เลย เช่น บ้านราคา 1,000,000 บาท หักค่าประกันก่อสร้าง 5% ก็จะเหลือค่าก่อสร้างทั้งหมด 950,000 บาท

ให้มืออาชีพช่วยคุณ

ติดต่อรับคำปรึกษาหรือ ติดตามข้อมูลที่มีประโยชน์จาก FIRM


Leave a Reply