ประกันผลงาน สำคัญอย่างไร?

นอกจากการจัดทำสัญญาการก่อสร้างที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหลักฐานที่เป็นรูปธรรม เป็นข้อตกลงระหว่างเราและผู้รับเหมาในการว่าจ้างให้มาดำเนินงานก่อสร้างแล้ว แนะนำให้มีการทำประกันผลงานก่อสร้างขึ้นด้วย

ชนิดของอิฐที่ใช้ในงานก่อสร้าง

คงเป็นที่ทราบกันเป็นอย่างดี ว่าการที่บ้านหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ จะเกิดขึ้นได้นั้น จะต้องมีการเทปูนและก่ออิฐ เพื่อเติมโครงของสิ่งปลูกสร้างให้เต็มสมบูรณ์ ไม่มีรูหรือเว้าแหว่งผิดไปจากแบบ

ภาษีที่ดิน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นภาษีใหม่ที่มาแทนภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยอัตราการเรียกเก็บภาษีนี้ก็จะมีการแบ่งรายละเอียดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้คือ

เปลี่ยนไฟฟ้า 1 เฟส เป็น 3 เฟสได้ไหม ?

การเปลี่ยนไฟฟ้า 1 เฟส เป็นไฟฟ้า 3 เฟสนั้น จะต้องวางระบบภายในบ้านใหม่ทั้งหมด

ออกแบบบ้านทำไมต้องเรา?

ช่วยคุณหาผู้รับเหมา ช่วยคุณควบคุมค่าใช้จ่าย ช่วยคุณจัดการ ช่วยคุณเตรียมเอกสาร

ทำความรู้จักกับวิศวกร สถาปนิก และมัณฑณากร

เรารู้จักวิชาชีพในสายงานก่อสร้างกันมามากน้อยแค่ไหน วิศวกร สถาปนิก และมัณฑนากร คือใคร ทำอะไรในงานก่อสร้าง

วิธีเลือกขนาดถังเก็บน้ำเพื่อใช้ในบ้าน

เคยมีประสบการณ์ตรงต่อการที่น้ำไม่ไหลกันหรือไม่ ส่วนใหญ่ก็น่าจะมาจากการซ่อมท่อประปาของระบบประปาและระบบสุขาภิบาล

ขังน้ำ ทดสอบน้ำรั่วซึม ต้องทำตอนไหนในงานก่อสร้าง?

ขั้นต้นทำสอบได้เลย หลังจากมีการเทพื้นโครงสร้างห้องน้ำ และก่ออิฐผนังห้องน้ำแล้ว เพื่อดูความ

ห้องน้ำมีกลิ่น เกิดจากอะไร ?

ห้องน้ำมีกลิ่น จะเกิดได้จากหลายกรณี ได้แก่

ขนาดบันได เท่าไหร่จึงเหมาะสม

เรื่องของขนาดบันได หากว่ากันตามข้อกำหนดตามกฎหมาย อ้างอิงจากกฎกระทรวงฉบับที่ 55